Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afd. Kinderneurologie in het Sophia Kinderziekenhuis functioneert in het grootste en qua disciplines meest complete kinderziekenhuis van Nederland. De kinderneurologie wordt er in de volle breedte beoefend. Aandachtsgebieden met bijbehorende onderzoekslijnen zijn CZS tumoren, inflammatoire CZS aandoeningen, vooral MS en ADEM, mitochondriële ziekten en aangeboren dysplasieën van de hersenen. Daarnaast is aandacht voor neonatologie, neuromusculaire ziektes, epilepsie, spasticiteit, neuromonitoring op NICU/IC en neurologische complicaties van algemene ziekten. Als stagiair werk je gedurende een periode van 2 tot 3 maanden op de afdeling en 2 tot 3 maanden in de consultendienst en op de polikliniek. Deelname aan specialistische spreekuren en nabesprekingen daarvan, en aan de spreekuren in het Kinderhaven en in het revalidatiecentrum is mogelijk, evenals het leggen van accenten op deelgebieden binnen de kinderneurologie zoals de neurogenetica of de neuro-oncologie.
 

Sollicitatie en contact

Dr. C.E. Catsman – Berrevoets, kinderneuroloog
Afdeling kinderneurologie
Erasmus MC – Sophia                                                                         
Potbus 2060
3000 CB Rotterdam

Tel. 010 7040704/7036956
e-mail c.catsman@erasmusmc.nl
 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs