Differentiatiestage Infectieziekten allergologie/klinische immunologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De sector Klinische Immunologie heeft een groot patiëntencohort van circa 1700 patiënten. Er bestaat een nauwe samenwerking met andere sectoren en specialismen zoals bijvoorbeeld endocrinologie, oogheelkunde EMC en Oogziekenhuis, dermatologie, neurologie, reumatologie en longziekten. Gedurende de stage in het aandachtsgebied bestaat een intensieve begeleiding zowel op de polikliniek als op de afdeling door alle stafleden en wordt tijdens patiëntenbesprekingen nauw overlegd met het medisch immunologisch laboratorium.

Het aandachtsgebied vindt volledig plaats binnen de afdeling algemene inwendige geneeskunde, alle stafleden van het aandachtsgebied Klinische Immunologie en van het Medisch Immunologisch Laboratorium participeren actief deel aan de opleiding. Het onderzoek vindt met name plaats binnen de afdeling Immunologie.

Sollicitatie en contact

Prof. Dr. P.M. van Hagen
Dr. P.L.A. van Daele
Dr . J.A.M. van Laar
Secretariaat: Mw W. Poon
Tel. 010 7032690

Email: w.poon@erasmusmc.nl

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs