Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Hematologie van het ErasmusMC biedt AIOS een gevarieerde opleiding tot hematoloog waarbij de hematologie in volle omvang aan bod komt. Zowel de maligne hematologie inclusief stamceltransplantatie komt aan bod, alsmede benigne hematologie (stollingsstoornissen, autoimmuun cytopenieën en Hemoglobinopathieën.

De opleider van de afdeling Hematologie is dr. P.A.W. te Boekhorst. Plaatsvervangend opleider is dr. N. Wlazlo. Daarnaast zijn er 20 internist-hematologen, 8 AIOS (6 in opleiding tot hematoloog, 2 in opleiding tot internist) en diverse ANIOS bij de afdeling werkzaam. Ook heeft de afdeling verschillende onderzoekslaboratoria, waarbij 10 hoofdonderzoekers, ongeveer 10 postdocs en bijna 30 promovendi betrokken zijn.

Kliniek overzicht
De afdeling heeft 54 klinische bedden en beschikt over een hemaferese-afdeling.

Per jaar worden er ongeveer 1060 patiënten met hematologische ziekten opgenomen, waarvoor de afdeling hematologie verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er nog 250-300 opnames waarbij de afdeling hematologie als medebehandelaar betrokken is.
Per jaar worden ongeveer 80-90 allogene en ongeveer 120 autologe stamceltransplantaties uitgevoerd.

Hemostase en trombose
De afdeling beschikt over een hemostase- en tromboselaboratorium. Er is een poliklinisch spreekuur voor patiënten met afwijkingen in de hemostase. De afdeling hematologie is erkend als behandelcentrum voor hemofiliepatiënten.

Bloedtransfusie
De afdeling hematologie heeft een vaste relatie met de bloedtransfusiedienst en laboratorium, de AIOS participeren in de voorwachtfunctie tijdens kantooruren m.b.t. transfusieproblematiek (zowel klinisch als laboratoriumtechnisch).

Hematologisch laboratorium
De afdeling hematologie beschikt over een laboratorium voor cytomorfologisch en immunodiagnostisch onderzoek. Daarnaast heeft de afdeling een vaste relatie met een laboratorium voor cytogenetisch onderzoek en voor experimenteel hematologisch en moleculair biologisch onderzoek.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen:
Dr. P.A.W. te Boekhorst (opleider hematologie)
p.teboekhorst@erasmusmc.nl
Dr. N. Wlazlo (plaatsvervangend opleider hematologie)
n.wlazlo@erasmusmc.nl

Meer informatie over de afdeling Hematologie op https://www.erasmusmc.nl/hematologie/

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/