Differentiatiestage Benigne gynaecologie RGOC benigne gynaecologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Dit differentiatiejaar is uitermate geschikt voor degenen die straks met een aandachtgebeid de algemene 2e lijn praktijk in willen. Verdieping in één van de andere competenties naast de medisch expert en wetenschapper is mogelijk. Te denken hierbij valt bijvoorbeeled aan scholing in “hoe organiseer ik mijn praktijk”, behorend tot de competentie organisatie. De RGOC = Rotterdamse Gynaecologen OpleidingsCluster wordt gekenmerkt door een uitstekende onderlinge samenwerking en goede afstemming tussen het Universitaire en Niet-Universiataire gedeelte van de opleiding tot gynaecoloog. Dit zien we ook als meerwaarde tijdens dit differentiatie jaar. Tijdens deze stage wordt beoogd de aios enerzijds verdieping te bieden en anderzijds vooral de chirurgische vaardigheden te verhogen naar het bekwaamheidsniveau 3 of 4, afhankelijk van de complexiteit van de ingreep. Deelgebieden die in dit jaar doorlopen (kunnen) worden zijn: minimaal invasieve chirurgie,vaginale chirurgie, anticonceptie, kindergynaecologie, menopauze problematiek, seksuologie en vulvaire pathologie. Er is een ruim aanbod aan verrichtingen en expositie aan klinische en poliklinische patienten. Voor verdere informatie kunt u bij onderstaande stagebegeleiders onze jaarverslagen 2009 opvragen. Binnen de RGOC worden de aios opgeleid volgens HOOG. De RGOC is het 1e cluster met een differentiatiejaar en heeft hiermee intussen ruime ervaring opgedaan. Analyse over de eerste 5 jaar hierover werd in november 2007 gepresenteerd door Erica Janszen et al op het Gynaecongres en gepubliceerd in Medisch Contact.

Samenwerkende instellingen

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Sollicitatie en contact

Mw dr MJ ten Kate – Booij, gynaecoloog m.tenkate-booij@erasmusmc.nl ErasmusMC, kamer Hs-423 's-Gravendijkwal 230 3015 CE ROTTERDAM Postadres: Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM Tel: 010 - 7033617

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs