Differentiatiestage Craniofaciale chirurgie & schisis

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen het kader van de opleiding plastische en reconstructieve chirurgie bieden wij AIOS de mogelijkheid om gedurende een periode van 3 maanden mee te lopen en te werken in het Erasmus MC binnen de Craniofaciale Chirurgie en Schisis. Er wordt verwacht dat u de diensten meedraait met de andere AIOS.

De afdeling plastische en reconstructieve chirurgie werkt nauw samen met de afdelingen Neurochirurgie, Kaakchirurgie, KNO en Orthodontie als kernspecialismen binnen het Craniofaciale team en het Schisis team. Verder is er samenwerking met de Prenatale Geneeskunde, Klinische Genetica, Logopedie, Maatschappelijk Werk, Medische Psychologie, Oogheelkunde, Kinder-Intensive Care, Kinderanaesthesie, Kinderradiologie en Kindergeneeskunde. Ieder team heeft ondersteuning van een Nurse Practitioner.

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze stage van drie maanden, neem dan contact op met l.vanadrichem@erasmusmc.nl
Wij kunnen geen financiële vergoeding voor deze periode van drie maanden periode faciliteren.

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs