terug

Differentiatiestage

Differentiatiestage Kinderurologie

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De AIOS neemt uitgebreid kennis van de diagnostiek en behandeling van:

 1. Congenitale urogenitale aandoeningen (o.a. UPJ-stenose, vesico-ureterale reflux, (obstructieve) mega-ureter, dubbelsysteem, ureter-ectopie, niet-scrotale testis, hydrocèle testis, torsio testis, urethrakleppen, hypospadie, Disorder of Sex Development, epispadie en blaasextrofie).
 2. Neurogene en niet-neurogene blaasfunctiestoornissen.
 3. Niertransplantaties bij kinderen.
 4. Adolescenten patiënten.

Specifieke ingrepen die aan het eind van de differentiatiestage zelfstandig uitgevoerd kunnen worden:

 • Scrotale/ inguinale chirurgie zoals: orchidopexie (unilateraal en palpabel), torsio testis, hydrocelectomie.
 • Endoscopische antirefluxoperatie.
 • Circumcisie / preputiumplastiek.
 • Cystoscopie (met eventueel urethraklep-incisie) bij kind ouder dan 1 jaar.

Na deze differentiatiestage is de AIOS bekwaam om in een perifere kliniek deze ingrepen uit te voeren en om niet-neurogene incontinentie bij kinderen te behandelen.

Overige specifieke ingrepen die in differentiatiestage met supervisie uitgevoerd kunnen worden:

 • Open pyelumplastiek
 • Laparoscopische pyelumplastiek
 • Open nefrectomie
 • Laparoscopische nefrectomie
 • Ureter-reïmplantatie
 • Vesicostoma
 • Ileocystoplastiek
 • Appendicovesicostoma
 • Urethraklep-incisie bij kind jonger dan 1 jaar
 • Diagnostische laparoscopie bij niet-palpabele testis
 • Meatotomie
 • Glandulaire hypospadie zonder forse kromstand

Na deze differentiatiestage is de AIOS bekwaam om in een eventueel fellowship deze ingrepen steeds verder zelfstandig uit te gaan voeren. Bij een eventueel fellowship in het Sophia Kinderziekenhuis wordt dan voor een half jaar korting aangevraagd op de duur van het fellowship.

Hoe ga ik leren?

In een prettig opleidingsklimaat krijgt de AIOS de mogelijkheid om kennis te nemen van alle aspecten van de Kinderurologie. Hierbij zal de AIOS actief participeren in operatief werk, poliklinisch en klinisch werk alsook de (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen (indicatiebespreking, kinder-Uro-Nefro-bespreking, kinderincontinentie bespreking, DSD-bespreking, MMC-bespreking).

Het doen van wetenschappelijk onderzoek op kinderurologisch gebied wordt ondersteund met als doel een presentatie en/of publicatie.

Samenwerkende instellingen
Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling