Differentiatiestage Differentiatiestage Kinderurologie

Aanvang: 
22-11-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS neemt uitgebreid kennis van de diagnostiek en behandeling van: 

 1. Congenitale urogenitale aandoeningen (o.a. UPJ-stenose, vesico-ureterale reflux, (obstructieve) mega-ureter, dubbelsysteem, ureter-ectopie, niet-scrotale testis, hydrocèle testis, torsio testis, urethrakleppen, hypospadie, Disorder of Sex Development, epispadie en blaasextrofie).  
 2. Neurogene en niet-neurogene blaasfunctiestoornissen.
 3. Niertransplantaties bij kinderen.
 4. Adolescenten patiënten.

Specifieke ingrepen die aan het eind van de differentiatiestage zelfstandig uitgevoerd kunnen worden:

 • Scrotale/ inguinale chirurgie zoals: orchidopexie (unilateraal en palpabel), torsio testis, hydrocelectomie.
 • Endoscopische antirefluxoperatie.
 • Circumcisie / preputiumplastiek.
 • Cystoscopie (met eventueel urethraklep-incisie) bij kind ouder dan 1 jaar.

Na deze differentiatiestage is de AIOS bekwaam om in een perifere kliniek deze ingrepen uit te voeren en om niet-neurogene incontinentie bij kinderen te behandelen.

Overige specifieke ingrepen die in differentiatiestage met supervisie uitgevoerd kunnen worden:

 • Open pyelumplastiek
 • Laparoscopische pyelumplastiek
 • Open nefrectomie
 • Laparoscopische nefrectomie
 • Ureter-reïmplantatie
 • Vesicostoma
 • Ileocystoplastiek
 • Appendicovesicostoma
 • Urethraklep-incisie bij kind jonger dan 1 jaar
 • Diagnostische laparoscopie bij niet-palpabele testis
 • Meatotomie
 • Glandulaire hypospadie zonder forse kromstand

 Na deze differentiatiestage is de AIOS bekwaam om in een eventueel fellowship deze ingrepen steeds verder zelfstandig uit te gaan voeren. Bij een eventueel fellowship in het Sophia Kinderziekenhuis wordt dan voor een half jaar korting aangevraagd op de duur van het fellowship.

Hoe ga ik leren?

In een prettig opleidingsklimaat krijgt de AIOS de mogelijkheid om kennis te nemen van alle aspecten van de Kinderurologie. Hierbij zal de AIOS actief participeren in operatief werk, poliklinisch en klinisch werk alsook de (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen (indicatiebespreking, kinder-Uro-Nefro-bespreking, kinderincontinentie bespreking, DSD-bespreking, MMC-bespreking).

Het doen van wetenschappelijk onderzoek op kinderurologisch gebied wordt ondersteund met als doel een presentatie en/of publicatie.

 

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

Jeroen Scheepe, kinderuroloog, FEAPU
E-mail: j.scheepe@erasmusmc.nl

Sophia Kinderziekenhuis
Erasmus MC Rotterdam
Kamer SK-1270
Postbus 2060
3000 CB  Rotterdam
Tel: +31 10 7036559
 

 

 

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs