terug

Differentiatiestage

Differentiatiestage Complexe Dermato-Oncologie

Wat gaat de aios leren?

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

De dermato-oncologische zorg, het MDO huidkanker en het dermato-oncologische onderzoek binnen het Erasmus MC vormen samen het Huidkankercentrum van het Erasmus MC Kanker instituut. Door de beschikbare expertise met dedicated artsen van verschillende disciplines en uitgebreide multidisciplinaire samenwerking worden vaak complexe patiënten verwezen naar het Huidkankercentrum. Voorbeelden van deze complexe populatie betreft onder andere zeldzame huidtumoren, grote huidtumoren met uitgebreide invasie in onderliggende structuren of op lastige locaties, genetische huidkankersyndromen, stadium III melanomen en gemetastaseerde huidtumoren. Hierdoor biedt een differentiatiestage Complexe Oncologie een buitenkans om uitgebreide kennis en vaardigheid op te doen.

Na de stage:

 • Kan de AIOS de anamnese afnemen bij een complexe dermato-oncologische patiënt.
 • Kan de AIOS een voorstel doen voor aanvullend onderzoek bij complexe oncologische patiënten.
 • Kan de AIOS patiënten stadiëren volgens de actuele TNM classificaties.
 • Kan de AIOS een behandelplan inclusief eventuele multidisciplinaire samenwerking opstellen voor complexe oncologische patiënten.
 • Leert de AIOS rekening te houden met de sociale context bij het opstellen van een behandelplan.
 • Kan de AIOS patiënten inbrengen in het MDO huidkanker en actief participeren in de discussie rondom deze patiënten.
 • Heeft de AIOS ervaring in het voorschrijven van systemische behandeling bij uitgebreid of gemetastaseerd basaalcelcarcinoom.
 • Heeft de AIOS ervaring met de behandeling van patiënten met vele huidtumoren zoals bij genetische syndromen.
Hoe ga ik leren?

Tijdens de stage zal de AIOS mee doen met spreekuren zoals het multidisciplinaire spreekuur met de plastisch chirurg, complexe oncologie spreekuren, zelfstandig spreekuur doen van een oncologie spreekuur en patiënten inbrengen in het MDO huidkanker en sarcomen. Tevens zal de AIOS meekijken met een verpleegkundig specialist om kennis op te doen overde zorg rondom het perioperatieve traject.

De AIOS kan met enkele complexe multidisciplinaire patiënten volgen en meekijken met het perioperatieve traject waaronder een Mohs operatie, additionele chirurgische behandelingen en de plastisch chirurgische reconstructie.

De AIOS zal tijdens (bijvoorbeeld) de overdracht ingewikkelde of interessante patiënten presenteren aan de opleidingsgroep. De AIOS zal tijdens de stage tenminste één referaat houden over een aan oncologie gerelateerd onderwerp.

Tijdens de stage zal de AIOS:

 • Deelnemen aan het MDO huidkanker en zo nodig MDO sarcomen; 1 maal per week
 • Deelnemen aan de complexe oncologie spreekuren
 • Zelfstandig een oncologie spreekuur draaien
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling