terug

Differentiatiestage

Differentiatiestage Eczeem en/of Allergie

Wat gaat de aios leren?

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

Eczeem en allergie zijn speerpunten van de afdeling dermatologie. De afdeling dient als tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met een moeilijk behandelbaar eczeem in regio zuidwest Nederland. In 2018 zagen we ruim 1400 nieuwe patiënten met constitutioneel eczeem en 4500 controles. De afdeling dermatologie van het Erasmus MC participeert in diverse studies met nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van constitutioneel eczeem.

Wat gaat de aios leren? (mbt eczeemstage, voor allergie zie onder)

Na de stage:

 • Kan de aios een atopie anamnese afnemen
 • Kan de aios een behandelplan opstellen voor volwassen patiënten met (ernstig) constitutioneel eczeem inclusief de eventuele atopische co-morbiditeiten
 • Kan de aios patiënten instrueren over het optimaliseren van de huidverzorging
 • Kan de aios uitleg geven over het optimaal behandelen van eczeem met topicale corticosteroïden en TIMs
 • Heeft de aios ervaring met het gebruik van lichttherapie
 • Heeft de aios ervaring in het voorschrijven van systemische immunosuppresiva (zoals ciclosporine, azathioprine, mycofenolzuur en methotrexaat)
 • Heeft de aios ervaring in het voorschrijven van biologics (o.a. dupilumab) voor de behandeling van constitutioneel eczeem
 • Heeft de aios kennis van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe behandelingen voor constitutioneel eczeem
Hoe ga ik leren?

Tijdens de stage zal de aios onder supervisie zelfstandig spreekuren doen waarbij patiënten gezien worden met matig/ernstig constitutioneel eczeem die onvoldoende onder controle zijn met topicale middelen. Tevens zal de aios meekijken met een verpleegkundige/verpleegkundig specialist voor uitgebreide uitleg over onder andere: keuze/gebruik van emolliens, de finger-tip-unit, afbouwschema's en huidverzorging.
De aios kan meekijken/draaien op de dagbehandeling en bij zogenaamde 'licht' spreekuren. Een mooie aanvulling op de eczeemstage is een allergie en handeczeem stage (zie onder). Handeczeem en contactallergie zijn belangrijke co-morbiditeiten van constitutioneel eczeem. Een adequate allergologische anamnese en tijdige verwijzing voor epicutaan allergologisch onderzoek zullen ook leerdoelen zijn voor de stage.

De aios zal tijdens (bijvoorbeeld) de overdracht ingewikkelde of interessante patiënten presenteren aan de opleidingsgroep. De aios zal tijdens de stage tenminste één referaat houden over een aan eczeem/allergie gerelateerd onderwerp.

Na de stage:

 • Kan de aios een allergologische anamnese afnemen
 • Kan de aios een diagnostisch plan opstellen bij verdenking op een (beroepsgebonden) allergologisch probleem
 • Heeft de aios kennis van het uitvoeren en beoordelen van een epicutaan allergologisch onderzoek, priktest en RAST
 • Kan de aios de uitslagen van epicutaan allergologisch onderzoek, priktest en RAST interpreteren in relatie tot de huidafwijkingen en relevante expositiebron
 • Kan de aios een diagnostisch plan opstellen bij verdenking op een geneesmiddelreactie

Tijdens de stage zal de aios:

 • Deelnemen aan het multidisciplinair overleg van dermatologen en allergologen; 1 maal per maand
 • Meelopen op de poli allergologie
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling