terug

Differentiatiestage

Functionele urologie en neuro-urologie

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De sector functionele urologie in het Erasmus MC heeft een aantal speerpunten geformuleerd waarin wij het verschil hopen te maken in de zorg voor onze patiënten. Dit willen wij zowel in de klinische praktijk als in ons toepasbaar wetenschappelijk onderzoek tot uiting laten komen. Deze speerpunten zijn de overactieve blaas, onderactieve blaas, neurogene blaas, mannelijke stress-incontinentie en transitionele/adolescenten urologie.

Als differentiant zult u 6 maanden lang het volledige palet aan functioneel-urologische en neuro-urologische pathologie langs zien komen. U zult worden begeleid om deze patiënten poliklinisch, klinisch en operatief te behandelen.

De samenwerking van de functionele urologie met de kinderurologie in het Sophia Kinderziekenhuis is diep geworteld om de beste zorg te leveren voor patiënten met aangeboren urologische afwijkingen, zoals meningomyelocele, blaasexstrofie en urethrakleppen. Met het bereiken van de adolescentie verandert de zorgvraag en -behoefte van deze groep. De transitie van deze (vaak kwetsbare) groep patiënten van kind naar volwassen ziekenhuis is uitdagend. U zult als AIOS meegenomen worden in de specifieke aandachtspunten in de zorg voor deze patiënten.

Operatief zult u deelnemen aan en, naar mate van exposure en leercurve, zelfstandig uitvoeren: sacrale neuromodulatie, TVT-O en TVT-O excisie, bulking agent van blaashals/urethra, urethrale sfincter prothese, Pro-ACT ballonnen, (robot)-appendicovesicostomie, blaasaugmentatie, katheteriseerbaar stoma volgens Monti-Yang, fasciesling, blaashalsplastiek etc.

Het doen van wetenschappelijk onderzoek, leidend tot een presentatie of publicatie, is een vereiste binnen het urologisch curriculum CU2018. Mocht u in uw opleiding hier nog niet aan voldaan hebben, of u vindt het doen van wetenschappelijk onderzoek naast uw opleiding zinvol en leuk, dan kunnen wij u hierin begeleiden gedurende uw differentiatiestage.

Hoe ga ik leren?

De sector functionele urologie bestaat uit een tweetal functioneel urologen, een fellow functionele urologie, verpleegkundig specialisten, een ervaren arts/urodynamicus en een sterk verpleegkundig team ter ondersteuning. Er is een sterke verbondenheid met het aanpalende Rijndam Revalidatiecentrum op het gebied van onder meer multiple sclerose, waarvoor het Erasmus MC erkend expertisecentrum is. Dit biedt ons een groot aanbod van neuro-urologische patiënten met uiteenlopende pathologie.

De gehele afdeling urologie van het Erasmus MC bestaat uit 16 urologen waarvan 4 kinderurologen, 7 AIOS en 3 ANIOS. De afdeling is onderverdeeld in 4 sectoren: functionele urologie, oncologie, andrologie en kinderurologie. Daarnaast is er een grote research afdeling, waar op dit moment 5 PhDs werkzaam zijn op projecten binnen de functionele urologie. U zult komen te werken binnen de assistentengroep, waarbij u zult meedraaien in het dienstenrooster.

De stage begint met een uitgebreid gesprek waarin de wederzijdse wensen en verwachtingen aan bod komen, wat zal leiden tot een individueel opleidingsplan voor de differentiant. Na 3 maanden volgt een tussentijdse evaluatie.

Samenwerkende instellingen
Rijndam Revalidatie Rotterdam
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling