Differentiatiestage Differentiatiestage Gastro-intestinale pathologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens deze verdiepingsstage kan de AIOS kiezen uit een aantal onderwerpen:

  1. Pancreas pathologie

  2. Lever pathologie, ontstekingen, neoplasma’s en transplantatie

  3. Neuro Endocriene Tumoren (NET en pNET)

  4. Slokdarm pathologie

  5. Pathologie bij HIPEC procedure

  6. Kinder GE pathologie

  7. GE pathologie bij transplantatie (GVHD ed)

Hoe ga ik leren?

Afhankelijk van de gekozen onderwerpen zal de AIOS worden begeleid door de GE patholoog met speciale interesse voor dit gebied, dr Katharina Biermann, dr Michael Doukas of dr Loes van Velthuysen. Zowel de macroscopie, microscopie, cytologie, multidisciplinair overleg als moleculaire diagnostiek zullen inzicht geven in de principes, nuances en randvoorwaarden bij de betreffende onderwerpen. Omdat de afdeling pathologie onderdeel is van het Josephine Nefkens Instituut (JNI), zijn er daarnaast wekelijkse wetenschappelijke voordrachten. Bij een stage van 6 maanden zal in de eerste maand een onderwerp worden gekozen voor wetenschappelijke verdieping.

Show-and-tell

Het Erasmus MC is het grootste academische ziekenhuis van Nederland en sinds een aantal jaren 1 instituut met de Daniel den Hoed Kliniek en het Sophia kinderziekenhuis. Er is daarom een uitgebreid aanbod aan byzondere casuistiek. Het Erasmus MC was een van de eerste centra voor levertransplantatie en het eerste ENETS geaccrediteerde centrum. Ook worden er al lang relatief veel gecompliceerde operaties verricht zoals Whipple procedures en oesofagus-maagcardia resecties.

Sollicitatie en contact

Voor sollicitatie en  informatie: Dr. Loes van Velthuysen, m.vanvelthuysen@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs