Differentiatiestage Virologie Exotische virale infectieziekten

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Viroscience binnen het ErasmusMC is een nationaal kenniscentrum voor byzondere en hoog-pathogene virussen. Viroscience heeft internationale vermaardheid op het gebied van virus-discovery en diagnostiek van exotische virussen. Het EMC is gelieerd aan het Havenziekenhuis, waar ook de afdeling parasitologie is gesitueerd. De afdeling viroscience binnen het EMC fungeert als landelijk referentiecentrum voor byzondere virussen en rickettsiae. De unit klinische virologie verzorgt landelijk diagnostiek van o.a. dengue, chikungunya, Japanse encefalitis, Hanta en vele andere virussen. De unit research doet postvaccinatieserologie voor rabiës (FAVN). Vanuit de afdelingen virologie en medische microbiologie en infectieziekten bestaan er samenwerkingsverbanden met Indonesië, Caribisch gebied en Latijns Amerika. De afdeling heeft een uitgebreid internationaal netwerk met onderzoekslijnen, adviesfuncties, WHO referentietaken en landelijke taken voor diagnostiek van hoog pathogene virussen. Sinds twee jaar is vanuit de afdelingen virologie en medische microbiologie en infectieziekten een reizigersadvies en vaccinatie polikliniek opgezet met als aandachtgebied reizigers met verminderde afweer of onderliggende aandoeningen. Binnen de afdeling Viroscience is de werkgroep voor Exotische Virale Infecties (EVI) actief. EVI is WHO referentiecentrum voor de diagnositiek.   

    

De holding ErasmusMC omvat naast het EMC ook het Sophia kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed kliniek en het Havenziekenhuis. De afdelingen Medische Microbiologie & Infectieziekten (waaronder parasitologie) en virologie verrichten de complete microbiologische dienstverlening voor alle aan de Erasmus MC gelieerde ziekenhuizen, waardoor expertise aanwezig is zowel op het gebied van opportunistische infecties in immuungecompromitteerde patiënten als ook op het gebied van exotische tropische infecties in reizigers.  De afdeling virologie heeft een landelijke referentiefunctie voor de diagnostiek van byzondere en hoogpathogene virussen en werkt daarbij nauw samen met het nationaal influenza centrum en het RIVM. 

De afdeling Viroscience omvat de unit klinische virologie en research virologie. Voor de consultatieve taken en de opleiding tot arts-microbioloog werkt de klinische virologie nauw samen met de afdeling microbiologie en infectieziekten.

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704