Differentiatiestage Sociale pediatrie Polikliniek, sociale pediatrie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gecombineerd spreekuur KM/ SM met Maatschappelijk Werkster van AMK. Gecombineerd spreekuur somatoforme stoornissen met kinderpsychiater. Supervisie SEH.

Zie http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/

Sollicitatie en contact

Alle 5e jaars AIOS met interesse in deze stage worden uitgenodigd te solliciteren bij:
Mw. Drs. M. Affourtit
Erasmus MC-Sophia
m.affourtit@erasmusmc.nl
tel: 010-7040704

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704