Differentiatiestage Oncogenetica Oncogenetica

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het deelspecialisme oncogenetica omvat het klinisch genetisch onderzoek en de counseling bij patiënten met een (mogelijke) erfelijke predispositie voor maligniteiten en/of hun familieleden. Het Erasmus MC is het grootste universitair medisch centrum van Nederland, met een vooraanstaande plaats op het gebied van vernieuwende patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Onder het Erasmus MC vallen de locatie Daniel den Hoed, één van de grote gespecialiseerde kankercentra in Nederland, en de locatie Sophia, een vooraanstaand kinderziekenhuis. Ook herbergt het Erasmus MC de grootste MDL afdeling van Nederland. Er zijn goede samenwerkingen met de interne oncologie, kinderoncologie en MDL en de oncogenetica binnen het Erasmus MC. Erasmus MC fungeert als kenniscentrum voor het grootste deel van Zuid-West Nederland. De oncogenetica heeft perifere poliklinieken in 7 perifere ziekenhuizen en dit aantal neemt nog steeds toe.

Sollicitatie en contact

Er is ruimte voor 1-2 AIOS tegelijk. De begindatum wordt in onderling overleg afgesproken. De sollicitant moet het basisgedeelte van de eigen opleiding afgerond hebben en ervaring hebben met poliklinische werkzaamheden. AIOS met belangstelling kunnen een korte brief met CV zenden aan Dr. Alice Brooks, opleider Klinische genetica, Erasmus MC (a.brooks@erasmusmc.nl).

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704