Differentiatiestage Neonatologie Intensive care neonatologie: verdieping

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De IC Neonatologie van het Erasmus MC-Sophia is een grote IC die innovatieve regionale topzorg voor ernstig zieke pasgeborenen levert. Deze IC Neonatologie is met 27 IC- en 6 post IC/HC bedden de grootste van Nederland. Het aantal opnamen bedraagt 750 patiënten per jaar waarvan 250 kinderen een geboortegewicht < 1500 gram heeft. De IC Neonatologie is verantwoordelijk voor het interklinisch transport van kritisch zieke pasgeborenen in de regio Zuid-West Nederland. Ongeveer 30% van de opgenomen kinderen wordt getransporteerd vanuit regionale ziekenhuizen. Je komt hier in aanraking met alle aspecten van de Neonatologie. De behandeling vindt plaats op een veilige manier, die individueel op de patiënt gericht is, en stimulerend voor ouders en zorgverleners. Belangrijke aandachtsgebieden zijn zorg voor extreme prematuren, neonatale neurologie, infectieziekten en pulmonologie. Op de IC Neonatologie is ook een kinderneuroloog en een kinderarts metabole ziekten werkzaam. Er is aandacht voor groei en ontwikkeling waarbij follow-up tot aan de schoolleeftijd is gegarandeerd. Wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de kwaliteit neemt een belangrijke plaats in. Er is alle mogelijkheid om je binnen de stages ook op het gebied van onderzoek te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie over de organisatie van de opleiding op http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/

Sollicitatie en contact

Alle 5e jaars AIOS met interesse in Neonatologie worden uitgenodigd te solliciteren bij:
Dr. R.F. Kornelisse
Erasmus MC-Sophia
r.kornelisse@erasmusmc.nl
tel: 010-7036077

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704