Differentiatiestage Metabole ziekten Profileringsstage: Metabole Ziekten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De metabole ziekten maakt deel uit van het centrum voor lysosomale en metabole ziekten. Binnen het centrum, het grootste van Nederland, vindt samenwerking plaats waarbij de zorg van de neonaat (neonatale screening) tot en met volwassenleeftijd en kinderen van patiënten gewaarborgd is (internist metabole ziekten). De aandachtsgebieden zijn lysosomale stapelingsziekten, porfyrieën, ureumcyclusdefecten en organische acidemieën. De onderzoekslijn betreft met name de lysosomale ziekten en de behandeling hiervan.  Als consulent is betrokkenheid ( verdenking metabool probleem) bij alle afdelingen en specialismen binnen het Erasmus MC-Sophia.

Zie http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/Algemeen/.

Sollicitatie en contact

Stages kunnen in principe op elke 1e van de maand starten.

Er zijn 2 stageplaatsen.
Alle 5e jaars AIOS met interesse in metabole ziekten bij kinderen worden uitgenodigd te solliciteren bij:

Monique Williams, opleider metabole ziekten, 
subafdeling metabole ziekten
m.williams@erasmusmc.nl
010-7032076

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704