Differentiatiestage Kinderplastische chirurgie Kinderplastische chirurgie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een stage van drie maanden waarin je een grote variëteit van pathologie en reconstructies kunt zien en participeren in operaties op de verschillende aandachtsgebieden van de kinderplastische chirurgie binnen het Sophia Kinderziekenhuis.

De staf plastische en reconstructieve chirurgie bestaat uit 11 stafleden van wie 7 specifiek een onderdeel van de kinderplastische chirurgie bedrijven. De craniofaciale, schisis en algemene kinderplastische chirurgie worden verricht door Jacques van der Meulen, Irene Mathijssen en Léon van Adrichem, de kinderhandchirurgie door prof. Steven Hovius, Henk Coert en Christianne van Nieuwenhoven en de kinderfacialisreconstructie door Marc Mureau. Léon van Adrichem is sectorhoofd kinderplastische chirurgie.

Sollicitatie en contact

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze stage van drie maanden, neem dan contact op met l.vanadrichem@erasmusmc.nl. Wij kunnen geen financiële vergoeding voor deze periode van drie maanden periode faciliteren

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704