Differentiatiestage Kinderorthopedie Kinderorthopedie in het grootste kinderziekenhuis van Nederland

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Sophia Kinderziekenhuis is al bijna 150 jaar een begrip voor ouders van kinderen met vaak ernstige pathologie. Het grootste kinderziekenhuis van Nederland. is onderdeel van het vooraanstaande Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum. Het Sophia is een centre of excellence voor aangeboren anatomische afwijkingen. Als tertiair verwijscentrum is het Sophia een verzamelplaats voor patiënten met zeer zeldzame ziektes. Ook op kinderorthopedisch gebied hebben deze kinderen vaak problemen. Naast deze supraregionale functie is er een sterke regionale rol weggelegd voor de kinderorthopeden. Secundaire verwijzingen vinden plaats voor kinderen jonger dan één jaar die in de perifere ziekenhuizen vanwege anesthesiologische richtlijnen niet meer operatief behandeld kunnen worden. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor consultatiebureau artsen en fysiotherapeuten om via de huisartsen rechtstreeks te verwijzen naar de kinderorthopedie poli. Het aanbod is daardoor zo groot en gevarieerd dat er een unieke combinatie ontstaat van normaalvarianten, basale kinderorthopedische problemen en vaak zeer ingewikkelde pathologie.
Er zijn drie full-time kinderorthopeden (V. Pollet, J. Bessems, D. Kempink) werkzaam samen met één AIOS Orthopedie. De zeer sterke meester-gezel structuur maakt dat er tijdens spreekuren, operaties en besprekingen intensief gediscusiëerd wordt over normaalvarianten, pathologische bevindingen, aanvullende diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. De grote aantallen patiënten zorgen voor een breed aanbod. Er zijn speciale spreekuren voor heupafwijkingen, klompvoeten, scoliose en beenlengteverschil en multidisciplinaire spreekuren voor spasticiteit, spina bifida en metabole ziekten.
De behandeling van wervelkolompathologie op kinderleeftijd wordt gedaan door drie orthopeden die ook bij volwassen patiënten dit aandachtsgebied hebben. Primair worden kinderen met verdenking op scoliose, onbegrepen pijn en neurologische stoornissen gezien op het algemeen kinderorthopedisch spreekuur. Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim 50 afdelingen. Het Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis is onderdeel van dit MC en heeft een eigen bekendheid in de universitaire gezondheidszorg maar ook ver daarbuiten. ″Het Sophia″ is niet alleen een begrip in Rotterdam maar ook landelijk.

Sollicitatie en contact

De AIOS kan zijn interesse kenbaar maken via een e-mail aan Gert Bessems, kinderorthopedisch chirurg, j.bessems@erasmusmc.nl of Dagmar Kempink, kinderorthopedisch chirurg, D.Kempink@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704