Differentiatiestage Kindercardiologie Cardiologie: profileringsstage

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Derdelijns topreferente zorg voor kinderen met aangeboren of verworven hartafwijkingen. http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/

Sollicitatie en contact

Stages kunnen i.p op elke 1e vd maand starten. Er zijn 2 stageplaatsen per jaar.
Alle 5e jaars AIOS met belangstelling voor de kindercardiologie worden uitgenodigd te solliciteren of nadere informatie op te vragen bij:

prof. dr. W.A.Helbing, afdelingshoofd kindercardiologie
w.a.helbing@erasmusmc.nl  

dr. M. van Osch-Gevers, kindercardioloog
m.vanosch@erasmusmc.nl 

Secretariaat:
Mw C. de Visch Eijbergen, 010-7036264

Correspondentie adres:
Erasmus MC-Sophia
Kamer Sp-2429
Postbus 2060
3000 CB  ROTTERDAM

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704