Differentiatiestage Endocrinologie/Diabetologie: profileringsstage

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kennismaking met de kinderendocrinologie in de volle breedte. http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/

Sollicitatie en contact

Stages kunnen i.p op elke 1e vd maand starten. Er is 1 stageplaats.
Alle 5e jaars AIOS met interesse in kinder endocrinologie worden uitgenodigd te solliciteren bij:
Erica van den Akker
e.l.t.vandenakker@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704