Differentiatiestage Chirugische Oncologie- Weke delen Malagniteiten

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage wordt u volledig ingewijd in de diagnostische-  en behandelingsmogelijkheden op het gebied van het Mamma carcinoom, Sarcoom en Melanoom.

Expertise en medische deskundigheid voor het mammacarcinoom en sarcoom/melanoom én de patiëntgebonden research dienen als basis voor het onderscheidend vermogen.

Mamma carcinoom:
In de Erasmus MC Daniël den Hoed Kliniek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste chirurgische behandelingen en technologieën. Het Erasmus MC zet zich in om borstsparend te opereren indien dat medisch verantwoord is. Daarnaast biedt het Erasmus MC als onco-plastisch centrum uitstekende mogelijkheden voor onco-plastische chirurgie/borstreconstructies

Sarcoom en Melanoom:
Het Erasmus MC is als internationaal verwijscentrum toonaangevend in de behandeling van sarcoom en melanoom. Bij het Erasmus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste chirurgische behandelingen en technologieën gebaseerd op patiëntgebonden onderzoek, gerelateerd aan nieuwe medicijnontwikkeling. Erasmus MC heeft daarbij de unieke mogelijkheden voor ledematenperfusie in de behandeling van melanomen en sarcomen”.

Naast het Erasmus MC bestaat de opleidingsregio IV uit de volgende opleidingsziekenhuizen: IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, St. Fransiscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep (Delft), Ikazia Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis (Breda).
 

De opleidingsjaren van de AIOS worden verdeeld in modules van 6 maanden. Elke 3 maanden vindt een voortgangsgesprek plaats aan de hand van het CanMEDS model. Met een koppeling van het digitale portfolio VREST aan het OK-systeem wordt waarschijnlijk eind 2012 gestart.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden en sollicitatieprocedure:

Aanvang in overleg met locale opleider en ROC. Sollicitatieprocedure: schriftelijk of per mail d.m.v. brief en CV gevolgd door sollicitatiegesprek met opleider.

Contact:
Mw Sophie Konings MSc
Stafadviseur onderwijs & opleiding Heelkunde
010-7031207 s.konings@erasmusmc.nl

Postadres:
Afdeling Heelkunde, kamer H-820.
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek
Groene Hilledijk 299
3075 EA Rotterdam

tel.: 010 70 40 704