Differentiatiestage Kinder maag-, darm-, en leverziekten in de volle breedte (3-6 maanden)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Maag-, darm- en leverziekten bestaat uit 4 stafleden, 1 fellow, 7 promovendi en een gespecialiseerd verpleegkundige. Een levendige dagelijkse praktijk waarbij grote aantallen klinische- en poliklinische patiënten worden gezien vanuit het gehele land en waar veel klinisch wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

Er zijn 6 specifieke poli’s (eet-, spuug-, buikpijn-, poep-, TPV- en IBD-poli). Op elke poli worden wekelijks vele kinderen gezien. Deze poli’s zijn deels multidisciplinair en combineren klinische zorg met wetenschap. Als AIOS heb je de mogelijkheid om zelfstandig patiënten te zien en te begeleiden onder supervisie van de kinderarts MDL die voor het specifieke spreekuur verantwoordelijk is. Deze poli’s bieden de mogelijkheid in korte tijd veel ervaring op de doen in de anamnese, diagnostiek en behandeling van deze ziektebeelden. Daarnaast is het altijd mogelijk om binnen de lopende onderzoeksprojecten van deze poli’s een eigen project uit te voeren.

Naast deze poli’s zijn er een CF en spina bifida poli waaraan je met de kinderarts-MDL kunt deelnemen. Ook kan meegekeken kan worden bij verschillende diagnostische onderzoeken zoals manometrie, impedantiemeting  en radiologische onderzoeken. Bij een 6 maandenstage kun je een eigen algemene MDL poli openen en ook kun je zelfstandig patiënten zien op de wekelijkse acute MDL poli.

In de kliniek ben je eerste aanspreekpunt voor de klinische patiënten en kun je meekijken bij diagnostische en therapeutische onderzoeken zoals endoscopieën, PEG plaatsingen, ERCP’s en leverbiopsieën. Wekelijks is er een grote visite en patiëntenbespreking waarin in open sfeer gediscussieerd kan worden over patiëntenproblematiek. Andere besprekingen zijn de research-, pathologie-,  IBD-, hepatologie - en röntgenbespreking die deels samen met de volwassen MDL zijn.

Kortom, een stage die de mogelijkheid biedt in korte tijd de kinder-MDL in de volle breedte mee te maken en zelfstandig veel poliklinisch en klinische ervaring op te doen in een open en positieve sfeer.

Er zijn een 5-tal zeer specifieke poli’s (eet-, spuug-, buikpijn-, poep-, en IBD-poli) Op elke van deze poli’s worden wekelijks vele kinderen gezien, die vanuit het hele land speciaal naar deze poli’s worden verwezen. De eetpoli bestaat sinds kort en bestaat uit een multidisciplinair team (logopedist, psycholoog, diëtiste en kinderarts MDL) die kinderen ziet met ernstige voedingsproblemen. De langer bestaande spuug, buikpijn en poeppoli combineert klinische zorg met wetenschap. De arts-assistent leert goede anamnese af te nemen bij kinderen met functionele problemen en leert tegelijkertijd hoe je patiënten werft en begeleidt voor en tijdens klinische wetenschappelijke onderzoeken. Het is natuurlijk altijd mogelijk om binnen de onderzoeksprojecten een eigen project uit te voeren. De IBD-poli beslaat niet alleen de zorg voor kinderen maar begeleidt ook adolescenten met IBD samen met de MDL arts van onze volwassen afdeling.
Als arts-assistent heb je de mogelijkheid om zelfstandig patiënten te zien en te begeleiden onder supervisie van de kinderarts MDL die voor het specifieke spreekuur verantwoordelijk is. Daarnaast is er ook nog een acute MDL poli die 3 x per maand geopend is. Tijdens dit spreekuur worden vaak 4-8 nieuwe MDL-patiënten gezien die op korte termijn hulp nodig hebben. Ook dit spreekuur wordt door de arts-ssistent samen met de kinderarts MDL uitgevoerd.

Samenstelling van de vakgroep
Prof. dr. M.A. Benninga, opleider en hoofd onderafdeling kinder MDL
Dr. A. Kindermann, waarnemend opleider
Dr. M.M. Tabbers
Drs. B. G. Koot
Dr. H. M. van Wering, fellow kinder MDL
J.M. Slager, secretaresse
F.K. Khawaja, poliverpleegkundige
R. Brugge, stomaverpleegkundige
H. Voogd, stomaverpleegkundige
A. Lei, research verpleegkundige
C. Bunker, research verpleegkundige
B. Peeters, arts-onderzoeker
R. van der Pol, arts-onderzoeker
S.M. Mugie, arts-onderzoeker
J.M. Rutten, arts-onderzoeker
M. Smits, arts-onderzoeker

Sollicitatie en contact

- Vanaf 1 januari t/m 30 juni is er plek voor 1 arts-assistent. Vanaf oktober 2012 zijn wij voor een half jaar bezet, daarna is alles nog open.
- Van de arts-assistent worden geen specifieke kwalificaties gevraagd, slechts enthousiasme en inzet is goed!
- Aanmelden kan per email via contactpersoon:  Prof. Dr. M.A. Benninga, hoofd Kinder Maag-, darm-, en leverziekten. e-mail: m.a.benninga@amc.nl, tel.: 020 - 566 3053. Onder vermelding van: achternaam, voornaam, titel, huidige opleidingskliniek, welk jaar van de opleiding u nu zit, instelling, mobiel telefoonnummer, email.

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC

Het Emma Kinderziekenhuis (EKZ) is het kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC locatie AMC. Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 - 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/Het-AMC/Afdelingen/Medische-afdelingen/KindergeneeskundeEKZ/EKZKindergeneeskunde/Over-het-Emma.htm