Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een opleidingsziekenhuis in de cluster Utrecht. Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Er bestaat al langjarig een VIP (Vrouwelijke Incontinentie Poli) waar na een systematische work-up patienten gezamenlijk worden gezien door gynaecoloog en uroloog. Het team omvat verder incontinentieverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Er is een groot aanbod van patienten met prolaps problematiek. Alle behandelmodaliteiten zijn beschikbaar. Er wordt geparticipeerd in consortium studies.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties t.a.v. van dr. H.J.H.M. van Dessel, secr. gynaecologie Tweesteden Ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg email: tvdessel@tsz.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen