Differentiatiestage Oncologie Gynaecologische oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Tezamen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch vormen wij het enige niet-academische ziekenhuis met erkende deelspecialistische functie gynaecologische oncologie voor de regio Midden- en Oost-Brabant. Alle facetten van de gynaecologische oncologie komen aan bod: er is een groot aanbod aan patienten voor chirurgische therapie, inclusief de radicale chirurgie. Radiotherapie vindt plaats op het naastgelegen Verbeeten Instituut, waar ook geparticipeerd wordt in multidisciplinaire oncologische poli’s. Een stage pathologische anatomie alsmede algemene gastro-intestinale chirurgie maakt onderdeel uit van het programma. Er wordt deelgenomen aan diverse consortiumstudies, maar tevens bestaan er ruime mogelijkheden voor eigen onderzoek.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties t.a.v. van dr. H.J.H.M. van Dessel, secr. gynaecologie Tweesteden Ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg email: tvdessel@tsz.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen