Differentiatiestage Oncologie Oncologische Chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zijn alle differentiatiespecifieke faciliteiten en mensen aanwezig om jou op te leiden in alle aspecten van de chirurgische oncologie. Op locatie Elisabeth is het Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie gevestigd, welke door de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-halstumoren erkend is als behandelcentrum. Je krijgt de kans om ervaring op te doen met diagnostiek en behandeling d.m.v. de MRI 1,5 Tesla met punctiemogelijkheden, nucleaire geneeskunde met faciliteiten voor sentinel node procedures, PET-CT, radiotherapie en plastische chirurgie met expertise in directe en uitgestelde reconstructies met lichaamsvreemd en eigen materiaal. Tevens participeer je in regulier overleg, de tweemaandelijke endocriene bespreking, in het lokale MDO huidmaligniteiten (voornamelijk melanomen) en ben je contactpersoon voor de sarcomen en weke delen bespreking van het Erasmus MC. 

Hoe ga ik leren?

Je draait wekelijks tenminste twee dagdelen mammapoli en er is mogelijkheid tot een dagdeel poli algemene chirurgie. Je bekwaamt je in de analyse van mammapatiënten door mee te lopen op het Verbeeten instituut. Op de afdeling begeleid en superviseer je de behandeling van de opgenomen oncologiepatiënten, en je leidt de mammabesprekingen.

Er wordt gemiddeld 6 dagdelen per week geopereerd door de oncologische chirurgie. Geleidelijk zal je steeds zelfstandiger operatieve behandelingen uitvoeren. Daarnaast leid je de multidisciplinaire mammabespreking (drie per week). Je verzorgt ook de consulten in het ziekenhuis.

De differentiatie oncologische chirurgie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kenmerkt zich dooreen grote keuzevrijheid van de differentiant in het kiezen van de nevendifferentiatie. Afhankelijk van de wens van de differentiant kan in de differentiatie oncologische chirurgie de module longchirurgie of colorectale chirurgie (locatie Tweesteden) gevolgd worden.

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • Drs. D.M. den Hoed, oncologisch chirurg
  • Dr. M.S. Ibelings, gastro-intestinaal chirurg, oncologisch chirurg
  • Drs. P.M. Jansen, oncologisch chirurg
  • Drs. S.W.A.M.van Zutpen, traumachirurg

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie vaatchirurgie kunnen worden ingewonnen bij dr. Patrick W.H.E. Vriens, opleider chirurgie of bij Maaike S. Ibelings, plaatsvervangend opleider chirurgie  via het secretariaat Chirurgie: (013) 221 3525 

 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen