Differentiatiestage Oncologie Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Uitbreiding van kennis en vaardigheden in de gynaecologische oncologie in bredere zin. Er zijn gespecialiseerde eigen polikliniek sessies. Er worden tweede en derdelijns gynaecologisch oncologische patiënten gezien en behandeld. Alle courante tweede en derdelijns ingrepen, worden binnen de stage aangeboden. Er is een stage radiotherapie, chemotherapie en pathologie. 

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een grote opleidingsinstelling, waar de afdeling Verloskunde, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde een van de langst aanwezige opleidingen is. Er zijn 13 opleidingen, er is een actieve opleidingscommissie en er zijn regelmatig ziekenhuisbrede opleidingsbijeenkomsten. Het ziekenhuis heeft een aparte opleidingsafdeling met onder andere een uitgebreide bibliotheek, collegezalen, simulatie training.

Oncologie

De opleiding wordt primair verzorgd door de gynaecologie afdeling. Van hieruit worden alle opleidingsactiviteiten voor de assistent gecoördineerd. Die activiteiten zijn deelname aan de klinische patiënten zorg, operatieve training, onderhoud van de contacten met andere belangrijke hulpverleners en wetenschappelijk onderzoek wordt zeer gestimuleerd. De differentiatie assistent wordt geacht ook deel te nemen aan de overlegstructuren, opleidingsbijeenkomsten, e.d. van de gehele afdeling.

Algemene gegevens over de opleiding

De opleidingsgroep bestaat uit 8 gynaecologen,waarvan er 5 gepromoveerd zijn. Iedere gynaecoloog heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied of subspecialisatie. Er is elke dag een uitgebreid ochtendrapport. Eenmaal per week is er een grote (uitgebreide) visite. Eenmaal per week is er een uitgebreide patiëntenbespreking met de kinderartsen. Voorts is er eenmaal per week een operatie indicatie bespreking van de patiënten die in de erop volgende week geopereerd worden. Tenslotte houdt een assistent per week een korte voordracht over een wetenschappelijke publicatie. Er zijn regelmatige leerbijeenkomsten met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Er wordt een jaarverslag gemaakt.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact
- Aanvangmogelijkheden: in overleg. In principe een differentiatie assistent per differentiatie aandachtsgebied per jaar
- Eisen aan sollicitant: de standaard NVOG eisen voor differentiatie assistent
- Procedure aanmelden volgens NVOG richtlijnen wat betreft de tijd (in het derde jaar) en aan te melden bij de opleider en plaatsvervangend opleider
- Contactgegevens: Dr. H.A.M. Vervest, opleider en Dr. P.F. Boekkooi, plaatsvervangend opleider

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen