Differentiatiestage Obstetrie Verloskunde in de algemene praktijk

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland met 1800 bevallingen per jaar. Alle facetten van de verloskunde komen aan bod. Als satelliet van de afdeling Klinische Genetica van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen wordt geavanceerd echo-onderzoek en invasieve prenatale diagnostiek bij zwangeren verricht. De derdelijnsverloskunde vindt plaats in samenwerking met het Universitair Centrum Utrecht. Een van de Utrechtse perinatologen participeert wekelijks in de obstetrische besprekingen en echoscopie. Binnen het centrum zijn 2 geregistreerde perinatologen werkzaam alsmede 3 gynaecologen met obstetrisch aandachtsgebied. Er bestaat een zeer goed functionerend VSV waarbinnen gezamenlijke 1e en 2e lijns zwangerenintakes plaatsvinden. Er wordt deelgenomen aan diverse consortiumstudies, en er bestaan ruime mogelijkheden voor eigen onderzoek.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties t.a.v. van dr. H.J.H.M. van Dessel, secr. gynaecologie Tweesteden Ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5 5042 AD Tilburg email: tvdessel@tsz.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen