Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Gastro-intestinale Chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De differentiatie gastro-intestinale chirurgie binnen het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis wordt gekenmerkt door een flinke nadruk op de endoscopische- en laparoscopische chirurgie binnen de lower en upper GI. De modules abdominaal algemeen (inclusief complexe buikwandpathologie), colorectale chirurgie, bariatrische chirurgie, flexibele endoscopie, proctologie, upper GI worden in de volledige breedte aangeboden. De module HPB wordt aangeboden voor wat het betreft benigne aandoeningen en de diagnostiek bij patiënten met maligne aandoeningen.

Hoe ga ik leren?

Je participeert in de poli van verschillende stagebegeleiders en hebt je eigen spreekuur. Je participeert in de POK spreekuren waar proctoscopiëen en rectoscopieën worden verricht en de complexere proctologie wordt behandeld. Tevens participeer je wekelijks in een aantal multidisciplinaire besprekingen, namelijk de oncologie bespreking met het oncologisch centrum van het Erasmus MC, de regionale upper GI bespreking, en de Bariatrie-bespreking. Alle werkzaamheden vinden plaats in locatie Tweesteden. Daar zijn differentiatiespecifieke faciliteiten aanwezig, waaronder een operatiecomplex uitgerust voor hoogcomplexe laparoscopische chirurgie, een chirurgisch endoscopieprogramma en stomaverpleging- en polikliniek. Er wordt een actieve rol op de verpleegafdeling verwacht in de zorg voor patiënten en supervisie van jongerejaars assistenten. Tot slot wordt een hoog volume operatieve ingrepen gedaan waar de differentiant wordt gestimuleerd zijn/haar zelfstandigheid verder uit te breiden in steeds complexere operaties passend bij de gekozen module.

De differentiatie omvat een duur van 24 maanden, of 12 maanden in combinatie met de differentiatie ‘Oncologische Chirurgie’

De opleidingsgroep bestaat uit:

  • Dr. J. Heisterkamp, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. M.S. Ibelings, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. B.S. Langenhoff, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. I.S. Martijnse, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. R.M. Matthijsen, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. D. Wasowicz, gastro-intestinaal chirurg
  • Dr. D.D.E. Zimmerman, FEBS  colorectaal chirurg en chirurg oncoloog

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie gastro-intestinale chirurgie kunnen worden ingewonnen bij dr. Patrick W.H.E. Vriens, opleider chirurgie of bij Maaike S. Ibelings, plaatsvervangend opleider chirurgie via het secretariaat Chirurgie: (013) 221 3525 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen