Differentiatiestage Algemeen Algemene neurologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In Tilburg kan de AIOS kennis maken met het werken in een grote niet-academische opleidingskliniek hetgeen een beter zicht geeft op het werken in de periferie na voltooiing van de opleiding. Omdat ook alle aandachtsgebieden worden bediend, is het mogelijk naast algemene neurologische poliklinische ervaring nadere ervaring op te doen in een tweetal aandachtsgebieden. In overleg met de betreffende AIOS wordt een programma samengesteld. Gedacht wordt hierbij aan 2 x 2 dagdelen aandachtspoli in betreffende aandachtsgebieden  (ook afhankelijk van het betreffende aandachtsgebied) en 3 dagdelen algemene polikliniek. Ook wordt ruimte ingeruimd voor studie en opleidingsbesprekingen.

De keuze kan worden gemaakt uit de volgende aandachtsgebieden:
Vasculaire neurologie (incl.interventieneuroradiologie)
Cognitieve / Gedragsneurologie
Bewegingsstoornissen
Neuromusculaire aandoeningen
Multiple Sclerose
Slaapgeneeskunde
Neuro-oncologie

De patiëntenpopulatie varieert per deelgebied maar is steeds ruim voldoende.

Afhankelijk van het gekozen programma.

Sollicitatie en contact

St. Elisabeth Ziekenhuis
Dr. P.L.M. de Kort, opleider
Tel. 013 53 92 552
E-mail: p.d.kort@elisabeth.nl

TweeSteden Ziekenhuis
Dr. E.P.J. Arnoldus Wnd, opleider
Tel. 013 46 55 504
E-mail: earnoldus@tsz.nl

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ

Het ETZ is één van de grootste niet-academische opleidingsziekenhuizen in Nederland. We zijn actief op het gebied van de medische (vervolg)opleidingen met 22 medische vervolgopleidingen, 120 fte aios en bijna 90 jaarplaatsen voor coassistenten. Wat de topklinische zorg betreft heeft het ETZ vanouds expertisecentra op het gebied van de neurologie/neurochirurgie en de (interventie)radiologie. De nieuwe inbreng op het gebied van de (interventie)cardiologie sluit daarbij aan. Daarnaast zijn de klasse 3 IC en het regionale Traumacentrum nog steeds erkende zwaartepunten van supraregionale zorg. Onze ambitie, je mag het ook onze missie of visie noemen, wordt samengevat in Buitengewoon. Buitengewoon staat voor zorg toegespitst op de patiënt. We behandelen niet alleen de aandoening, maar zorgen voor een patiënt, en die maakt het verschil.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidwest Nederland, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ETZ
Hilvarenbeekseweg 60
5022 GC Tilburg

tel.: 0132210000
website: https://www.etz.nl/Werken-bij/Leren-bij-ETZ/Medische-opleidingen