Differentiatiestage Perinatologie

Aanvang: 
30-06-2017

Wat gaat de aios leren?

Stage onderdelen

  • een aantal specifieke poli's (o.a. Nieuwe zwangeren poli, POP-plus, Diabetes poli, versie poli; wensen buiten de VIL poli, poli op locatie in de 1e lijns verloskundige praktijk)
  • supervisie verloskunde afdeling (kraamsuites en triage afdeling)
  • deelname VIT-trainingen
  • interdisciplinair overleg en samenwerking voor de derdelijnszorg met het UMCU
  • MDO’s POP-plus en diabetes
  • GUO diagnostiek i.s.m. het Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • IC stage

Korte informatie stage

Het Diakonessenhuis heeft een regionale functie voor de verloskundige zorg in Utrecht en omgeving en behoort tot een van de grootste verloskundige centra van Nederland met een totaal aantal van ruim 3000 klinische en eerstelijns bevallingen met een grootstedelijke populatie en bijpassende problematiek. Laag risico bevallingen vinden plaats in het geboortehuis wat onder leiding staat van de 1e lijn.LVR data laten zien dat de verloskunde in het Diakonessenhuis een opvallende positie inneemt: duidelijk is een weinig agressief verloskundig beleid waarbij de zorg zo veel mogelijk  door de 1e lijn wordt verzorgd en met goede resultaten.Het Diakonessenhuis was het eerste Nederlandse ziekenhuis waar volledig  het family centered care principe toegepast werd op 18 state-of-the-art ingerichte kraamsuites. Op de verloskunde afdeling zijn ook 24/7 klinische verloskundigen werkzaam en A(N)IOS  De afdeling Obstetrie en Gynaecologie participeert in diverse landelijke consortium studies naast lokaal en regionaal opgezette studiesIn het Diakonessenhuis werken 11 gynaecologen, deels in voltijd en deels in parttime verband. Vier gynaecologen hebben als aandachtsgebied perinatologie  of zijn erkend subspecialist.De samenwerking met de 1e lijn binnen het VSV is intensief en zorg vernieuwend en gaat uit van wederzijds vertrouwen en respect. Er vinden met regelmaat perinatale audit besprekingen plaats met de gehele ketenDe POP plus poli in het Diakonessenhuis voor kwetsbare zwangeren is een multidisciplinair samenwerkingsverband met alle sociale partners. Maandelijks is er multidisciplinair overleg. De wekelijkse poli voor zwangerschapsdiabetes en type 1/2 DM is ondergebracht in een multidisciplinaire carrousel.  De versiepoli voor afwijkende ligging is op de afdeling ondergebracht. Er wordt met een vast team gewerkt.Indien de versie niet slaagt zijn wij zeer gemotiveerd om een vaginale stuitbevalling te begeleiden.Op de “wensen buiten de VIL poli“ worden zwangeren gezien die de standaard zorg afwijzen door een team om te komen tot zo goed mogelijke afspraken om een geode uitkomst te bewerkstelligen.Bij ongeveer 12 verloskundige praktijken worden zwangeren in consult gezien op locatie samen met de 1e lijns verloskundige.Gentle sectio’s vinden bij ons standaard plaats waarbij moeder en kind niet meer gescheiden worden.

Supervisie op de kraamsuites en triage afdeling is een belangrijk leer moment.Hoewel de AIOS de dagelijkse supervisie krijgt is er permanent een  gynaecoloog/perinatoloog beschikbaar voor overleg. Er wordt gebruik gemaakt van de eigentijdse meet instrumenten als KPB, OSATS, Portfolio, 360° feedback. Naast de regionale refereeravonden vindt periodiek een lokale refereeravond plaats. Van de AIOS wordt een actieve rol verwacht in het lopende wetenschappelijk onderzoek.Vijf keer per jaar worden teamtrainingen acute verloskunde georganiseerd waarbij alle betrokken hulpverleners voor de zwangere tezamen scenariotraining doorlopen.De afdeling verzorgt de opleiding tot gynaecoloog met zowel het UMCU als het VUMC. Om praktische redenen is de samenwerking voor de directe verloskundige patiëntenzorg vooral met het WKZ.  Als satelliet van het WKZ worden GUO’s verricht.Recent is de mogelijkheid ontstaan om een IC stage te doorlopen voor perinatologie differentianten. De IC opleiding in het Diakonessenhuis is RGS gecertificeerd.

Sollicitatie en contact

dr. N.W.E. (Nico) Schuitemaker via nschuite@diakhuis.nl

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen