Differentiatiestage Oncologie

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatie biedt een unieke kans om kennis te maken met alle aspecten van de gynaecologische oncologie in een groot perifeer opleidingsziekenhuis. Hij is bedoeld voor AIOS die zich willen richten op een toekomst als gynaecologisch oncoloog, als Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied (GOA) of voor AIOS die zich willen verdiepen in de gynaecologische oncologie ter aanvulling op hun toekomstige rol als algemeen gynaecoloog.

Het Diakonessenhuis biedt als sinds 1844 de beste zorg dicht bij de patiënt. Met locaties in Utrecht, Zeist en Doorn is het oudste Diakonessenhuis van Nederland anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvang hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties.

Binnen de maatschap Gynaecologie zijn 11 gynaecologen werkzaam, waarvan drie als GOA. Op het gebied van de gynaecologische oncologie wordt nauw samengewerkt met het UMCU. Deze samenwerking uit zich onder andere in een wekelijks multidisciplinaire oncologie bespreking middels videoconferentie en een gynaecologisch oncoloog uit het UMCU die in het Diakonessenhuis spreekuur houdt. Op het gebied van de premaligne cervix afwijkingen bestaat er gespecialiseerde colposcopie spreekuren en vindt maandelijks een colposcopie bespreking plaats samen met de pathologen. Diagnostiek en behandeling geschiedt volgens de (inter)nationale richtlijnen en nieuwste inzichten.

De inhoud van de differentiatie wordt voorafgaand aan de periode met je kortgesloten. De nadruk zal worden gelegd op de competenties die je verder wilt ontwikkelen. Onderdelen die in ieder geval aan bod zullen komen zijn:

  • Deelname aan het wekelijkse MDO

  • Participatie in de oncologie spreekuren

  • Participatie in de colposcopie spreekuren

  • Verbeteren van de operatieve vaardigheden, zowel complexe laparoscopie als laparotomische ingrepen

Daarnaast kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor verdere verdieping door stages bij de GE chirurgen, internist-oncologen, radiologen, urologen etc.. Op verzoek kan ook worden geparticipeerd in de vulva spreekuren, hysteroscopie programma’s en poliklinische OK. Indien de juiste autorisaties zijn behaald kan ook dienst gedaan worden als achterwacht, ter voorbereiding op het functioneren als zelfstandig gynaecoloog.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider dr. M.(Maarten) van Haaften via mvhaafte@diakhuis.nl
Opleider dr. N. (Nico) Schuitemaker.via nschuite@diakhuis.nl

 

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen