Algemeen basisjaar klinische chemie

Aanvang: 
18-07-2017
Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding duurt 4 jaar

U wordt opgeleid in de algemene beginselen van de klinische chemie en verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om professionele achterwachtfunctie te vervullen. De kennis wordt centraal getoetst met een tentamen. Zie curriculum

Verdere verdieping vindt plaats gedurende 2 jaar waarvan 1 in het UMCU.

Het laatste jaar bestaat uit 3 keuzestages; bij voorkeur binnen de OOR Utrecht.

 

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Sollicitatie en contact

Sollicitatie op geleide van een vacture.

Informatie bij dr. C. van de Water (hoofd opleider)

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen