Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het DZ bestaat een gespecialiseerd multidiciplinair urogynaecologisch spreekuur. Hierbij is een team van gynaecoloog, uroloog, en incontinentie verpleegkundige aanwezig, zodat zoveel mogelijk een one-step poli wordt gerealiseerd. Er is een uitgebreid aanbod vanuit het verzorgingsgebied aan primaire en recidief prolaps- en incontinentie klachten. Frequentie spreekuur: 1 dagdeel /week. Aanbod: 30 nieuwe patiënten /mnd. Daarnaast is er maandelijks een multidisciplinair overleg ( deventer Urodynamica Werkgroep) waarin gynaecologen, urologen, de arts-assistenten, de bekkenfysiotherapeut en de incontinentie-verpleegkundige vertegenwoordigd zijn. Naast patientencasuistiek is er maandelijks een presentatie over een urogynaecologisch onderwerp Het hele operatiepalet van vaginale prolapschirurgie is aanwezig van cysto-rectokele plastiek tot Manchester, sacrospinale fixatie en abdominale colposacropexie. Ook de TVT techniek is in huis en de nieuwe vaginale implantaat chirurgie wordt op indicatie eveneens toegepast Gemiddeld 10-15 prolaps operaties / mnd, verdeeld over 2-3 dagdelen OK per week. Op de website van het DZ ( www.dz.nl) is het volledige jaarverslag ten aanzien van de verrichting te vinden. Er is praktisch UDO onderwijs , en de mogelijkheid om inzicht te krijgen in en bijwonen vaneen urodynamisch onderzoek. Ook bijwonen van een behandeling uitgevoerd door de bekkenfysiotherapeutin het DZ behoort tot de mogelijkheden. De behandeling van seksuologische patienten bestaat uit een multidisciplinaire aanpak: verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut en de seksuoloog. Consultatie door de seksuoloog vindt op de polikliniek Gynaecologie plaats en bijwonen van zo’n consultatie kan, na overleg, plaatshebben. Het multidisciplinair overleg vindt 6 wekelijks plaats en hierin kan ook geparticipeerd worden. Het Deventer ziekenhuis heeft aios uit het UMCG. Er zijn in totaal 6 assistenten werkzaam die gezamenlijk met de assistenten voor de tropen opleiding en met de klinisch verloskundigen de diensten verdelen. Hierdoor ontstaat een rooster van 10 weken met daarin 1 week avond en 1 week nacht dienst, waarna een week gecompenseerd wordt. In het DZ zijn 8 gynaecologen werkzaam, waarvan er 2 met meer specfiek aandachtsgebied urogynaecologie. Alle gynaecologen in het DZ hebben 3 van de 3 x 2daagse cursus Teach the Teachers gedaan, de instrumenten KPB en/of OSATS worden dagelijks gebruikt, en de vakgroep wordt jaarlijks door de assistenten beoordeeld binnen het cluster OOR-Noord. Er zijn refereeravonden van de Twentse Gynaecologen Vereniging, en de refereeravonden van het het UMCG kunnen worden bezocht. Er wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek o.a. via de consortiumstudies

Sollicitatie en contact

Contact kan worden opgenomen met de opleider, dr Paul van der Linden vai telefoon 0570-535052 of per email p.j.q.vanderlinden@dz.nl of de begeleider van de stage Annemarie Weis-Potters ( a.e.weis@dz.nl)

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx