Differentiatiestage Nefrologie Kinderurologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage is uniek omdat de AIOS zowel ervaring op kan doen bij de kindergeneeskunde en de kinderurologie. Zo kan een duidelijk beeld worden verkregen van de problematiek van nieren en urinewegen op de kinderleeftijd. Omdat de stage in een algemeen ziekenhuis plaatsvindt is er ruim de gelegenheid om veel nieuwe patiënten te zien. Het merendeel van de patiënten naar onze poli’s is nieuw en heeft nog geen behandeling gehad. Zo kan het hele zorgproces van intake, diagnostiek en behandeling tot ontslag door de AIOS vervolgd worden. Ook wordt er een goede indruk verkregen van de verschillen, maar juist ook van de overeenkomsten van de kindergeneeskundige en kinderurologische benadering van de problematiek van de urinewegen. . De stagebegeleider kindergeneeskunde is Hans van der Deure, kinderarts en opleider kindergeneeskunde. Hij is opgeleid als kindernefroloog in het VUMC. Hij is een van de eersten die een incontinentiepoli in een algemeen ziekenhuis startte en heeft inmiddels ruime ervaring. Hij is bestuurslid van het Platform Urotherapie, redacteur en mede auteur van het boek ‘Incontinentie bij kinderen’ en heeft verschillende wetenschappelijke bijdragen geleverd aan nationale en internationale congressen (NVK, ICCS, ESPN). De incontinentiepoli wordt ondersteund door 2 urotherapeuten, Rinkse Dellink en Jolande Kreileman en heeft regelmatig overleg met de kinderfysiotherapie, psychologie en vanzelfsprekend kinderuroloog.. De stagebegeleider urologie is Gretha van der Meer. Zij is opgeleid als kinderuroloog in het UMC Groningen en bouwt het aandachtsgebied kinderurologie in Deventer uit, in goed overleg met de diverse omliggende kinderurologische centra. Organisatie van de opleiding -Het Deventer Ziekenhuis is een middelgroot opleidingsziekenhuis met een lange opleidingstraditie. Zowel de vakgroep kindergeneeskunde als de vakgroep urologie hebben beide opleidingsbevoegdheid. -De kinderafdeling kenmerkt zich door kleinschaligheid en een betrokken sfeer. Kenmerkend voor de werksfeer is de laagdrempeligheid en de korte lijnen. Dit zelfde kan worden gezegd van de afdeling urologie. -Er zijn 2 AIOS en 2 ANIOS werkzaam op de kinderafdeling, er is 1 AIOS en 1 ANIOS werkzaam op de afdeling urologie. -Er is een maandelijks overleg met de opleidingsgroep en 3 maandelijkse voortgangsgesprekken. -De hele opleidingsgroep neemt deel aan feedback dmv KKB’s

Sollicitatie en contact

Contact kan worden opgenomen met J. van der Deure, opleider kindergeneeskunde, coördinator van de stage via deurevdj@dz.nl of via het secretariaat kindergeneeskunde 0570535083.

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx