Differentiatiestage Musculoskeletaal Differentiatie Muscoluskeletaal

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Deventer Ziekenhuis is als perifeer opleidings ziekenhuis verbonden aan de Samenwerking Topklinische Ziekenhuizen. Door het algemene karakter is er een groot aanbod aan gevarieerde pathologie, waarbij de gehele musculoskeletale radiologie aanbod komt.
Naast alle diagnostische mogelijkheden, CT, 3 Tesla MRI, SPECT en PET CT is er ook een groot aanbod aan echogeleide therapeutische interventies, hiervoor wordt er nauw samengewerkd met de orthopeden, traumatologen en reumatologen.

Sollicitatie en contact

Neem dan contact op met de afdeling radiologie:

Afdelingsecretaresse:
Mevr. Gunst- Coenders
0570-535353 toestel 4689
gunstd@dz.nl

Differentiatie opleider MSK
Dhr. Westerbeek
r.e.westerbeek@dz.nl                           

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx