Differentiatiestage Knie Kniechirurgie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatiestage is bedoeld voor AIOS die kennis en vaardigheden willen opdoen met betrekking tot kniepathologie. De AIOS ziet tijdens de stage niet alleen veel patienten met artrose, maar ook patienten met sportletsels zoals meniscus- en voorste kruisbandletsels. 

Het Deventer ziekenhuis heeft een specifieke expertise op het gebied van patellofemorale aandoeningen en de analyse en behandeling van pijnklachten na totale of gedeeltelijke knievervanging. Patienten worden uit geheel Nederland (en incidenteel vanuit het buitenland) naar het Deventer ziekenhuis verwezen. Dit resulteert in een gevarieerd aanbod van kniepathologie inclusief second opinions en meerdere tertiaire verwijzingen. De AOIS krijgt hierdoor ruim de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen op het gebied van de niet-operatieve en operatieve behandeling van kniepathologie. Voorafgaand aan de stage worden de leerdoelen samen met de AIOS vastgelegd.

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel van deze stage. Het doel is te komen tot een publicatie in een internationaal tijdschrift.

Het Deventer ziekenhuis is een STZ ziekenhuis met een lange opleidingstraditie. De vakgroep orthopedie verzorgt binnen het Opleidingscluster Noord 1 jaar van de opleiding tot orthopedisch chirurg. De 6 leden van de vakgroep orthopedie zijn allen breed georiënteerd en hebben daarnaast specifieke aandachtsgebieden. Zij beheersen alle aspecten van de eindtermen van de opleiding.

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Groningen

Sollicitatie en contact

De sollicitant bevindt zich in het laatste jaar van de opleiding.

De sollicitatiebrief richten aan dr. H.P.W. van Jonbergen, orthopedisch chirurg: vanjonbergen@dz.nl 

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx