Differentiatiestage Benigne gynaecologie Benigne gynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Goed georganiseerde en gestructureerde stage in een goed opleidingsklimaat . Door een groot aanbod van patiënten is er volop mogelijkheid in deze stage de algemene gynaecologie te verdiepen en de minimale invasieve chirurgie te leren. Er zijn aandachtpoli’s, wekelijks ambulant hysteroscopie spreekuur, wekelijks operatiebespreking, twee wekelijks gesuperviseerde virtual reality trainingen en meerdere Ok sessies per week. Er bestaat de mogelijkheid de stage uit te breiden met verdieping in de sexuologie, vulvapathologie, management, myoomenucleaties en deelname aan wetenschappelijk onderzoek . Het Deventer ziekenhuis heeft aios uit het UMCG. Er zijn in totaal 6 assistenten werkzaam die gezamenlijk met de assistenten voor de tropen opleiding en met de klinisch verloskundigen de diensten verdelen. Hierdoor ontstaat een rooster van 10 weken met daarin 1 week avond en 1 week nacht dienst, waarna gecompenseerd wordt. In het DZ zijn 8 gynaecologen werkzaam, waarvan er 3 met meer specfiek aandachtsgebied benigne gynaecologie en minimaal invasieve chirurgie. Alle gynaecologen in het DZ hebben teach the teacher cursussen gedaan, de instrumenten KPB en/of OSATS worden dagelijks gebruikt, en de vakgroep wordt jaarlijks door de assistenten beoordeeld binnen het cluster OOR-Noord. Er zijn refereeravonden van de Twentse Gynaecologen Vereniging, en de refereeravonden van het het UMCG kunnen worden bezocht. Er wordt actief deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek o.a. via de consortiumstudies

Sollicitatie en contact

De stage benigne gyaecologie kan 6-12 maanden duren, afhankelijk van de wens van de aios. Startdatum altijd in overleg. Contact kan worden opgenomen met een van de opleiders dr Paul van der Linden via telefoon (0570-53505 of email p.j.q.vanderlinden@dz.nl of secretariaatgvv@dz.nl of met lucet van der Voet via telefoon 0570-535353 of email l.f.vandervoet@dz.nl of secretariaatgvv@dz.nl .

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx