Differentiatiestage Algemeen

Aanvang: 
12-11-2016
Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de supervisiestage wordt de aios voorbereid op het werken als zelfstandig kinderarts. De werkzaamheden bestaan uit het superviseren van de dagelijkse afdelingsvisite, het superviseren van (keuze-)coassistenten, het dragen van de spoedpieper en de beoordeling van spoedpatienten. De mogelijkheid om zelfstandig poli te doen zijn ruim aanwezig. Ook het participeren in het dienstensysteem met supervisie op afstand behoort tot de mogelijkheden. Het gevarieerde patientenaanbod in onze regio garandeert expositie aan de volle breedte van de kindergeneeskunde.

 

Hoe ga ik leren?

De aios bepaalt in overleg met de opleider de mate van zelfstandig werken. Er wordt getoetst door voortgangsgesprekken, gestructereerde beoordeling door de opleidersgroep en door een 360 gr feedback door de medewerkers van de afdeling.

Show-and-tell

Het Deventer Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis, waar de sfeer goed is en de lijnen kort. De vakgroep bestaat uit 9 kinderartsen die naast de algemeen kinderarts ook elk aandachtsgebieden hebben. Zo beslaan we samen de volle breedte van de kindergeneeskunde. De opleidingssfeer wordt regelmatig getoetst en door de a(n)ios als zeer goed beoordeeld. Met name de laagdrempelige supervisie en het gevoel onderdeel te zijn van het gehele team worden genoemd.

De afdeling bestaat uit een klinische afdeling van 24 bedden algemene kindergeneeskunde, waar ook dagbehandeling plaatsvindt. De neonatologieafdeling heeft 14 bedden. Er is samenwerking op het gebied van de kinderoncologie met het Prinses Maxima Centrum (shared care) en op het gebied van de neonatologie met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (post IC HC).

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie: J van der Deure, kinderarts/opleider Deventer Ziekenhuis. 0570-535353, deurevdj@dz.nl

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx