Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie Vaat Chirurgie in het Catharina: Een bloedstollende ervaring!
De afdeling Heelkunde van het Catharina Ziekenhuis beoefent de Heelkunde in zijn volle breedte en heeft daarnaast een aantal topklinische / topreferente speerpunten. De vaatchirurgie van het Catharina Ziekenhuis behoort hiertoe en afdeling heeft een zeer duidelijke nationale en internationale profilering.
De vaatchirurgie wordt uitgevoerd door een dynamisch en ambitieus team, wat zich voltijds met de (endovasculaire-) vaatchirurgie bezig houdt.
Naast het klinische werk excelleert de vaatchirurgie ook op wetenschappelijke gebied.

De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties en specifieke speerpunten. Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of meer chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.
Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van plan Scherp. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST.
Het Catharinaziekenhuis verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en biedt regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs (o.a. een wekelijks 'heilig uur'). Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROC Maastricht. De opleiding is ingedeeld in modules van 6 maanden. Elke 3-6 maanden zal een evaluatie- en voortgangsgesprek plaatsvinden nadat de opleidergroep is geconsulteerd. De aios houdt zelf het eigen portfolio zorgvuldig bij.

Wetenschap
De afdeling vaatchirurgie is wetenschappelijk zeer  actief en productief. Op dit moment zijn er 2 research nurses en 5 voltijds promovendi werkzaam bij onze vaatgroep.
Speerpunten van de lopende vasculaire onderzoekslijnen zijn:
-  endovasculaire behandeling van aneurysmatisch vaatlijden
- PAV, in het bijzonder looptherapie en  bewegingsanalyse

Voor de vaatdifferentiant geldt dat korte projecten die resulteren in een of meerdere publicaties of meerjarige projecten met als doel het schrijven van een proefschrift actief worden gestimuleerd en waar nodig gefinancierd.

Wij hebben een nauwe samenwerking met de researchscholen Caphri en Carim van de universiteit Maastricht. Daarnaast wordt onderzoek verricht in samenwerking met de afdeling epidemiologie en vaatchirurgie van het Erasmus MC, als ook met de Technische Universiteit Eindhoven.

Differentianten die aangeven interesse te hebben in een promotie traject zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Bij aantoonbaar uitzicht op een promotie op basis van een in ons centrum opgezette onderzoekslijn, behoort een verlengde aanstelling in aansluiting op de differentiatie stage van 2 jaar tot de mogelijkheden.

Sollicitatie en contact

Voorwaarden
Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft afgerond.

Aanvang stage
De aanvang van de differentiatiestage kan plaats vinden op enig moment van het jaar, mits de formele zaken met de MSRC en het opleidingsfonds geregeld zijn.
In principe zijn er 2 plaatsen voor vaatchirurgische differentianten.

Contactgegevens
Voor nadere informatie of sollicitatie kan je je wenden tot  de stagebegeleider:
Dr Marc RHM van Sambeek
Catharinaziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623EJ Eindhoven
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Tel: +31 (0)40 239 7155
Fax: +31 (0)40 244 3370
email: marc.v.sambeek@cze.nl

of de algemeen opleider of andere vaatchirurgen:
Opleider Heelkunde:
Grard Nieuwenhuijzen: grard.nieuwenhuijzen@cze.nl
Vaatchirurgen:
Philippe Cuypers: philippe.cuypers@cze.nl
Joep Teijink: joep.teijink@cze.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html