Differentiatiestage Urogynaecologie/bekkenbodem Urogynaecologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vakgroep gynaecologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bestaat uit 11 gynaecologen en 1 chef de clinique. Voor de opleiding van AIOS zijn wij verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, voor de opleiding van co-assistenten aan de Universiteit van Maastricht.

Je komt terecht in een ambitieuze vakgroep waar kwaliteit en opleiding een belangrijke rol speelt. Naast subspecialismen als Endometriose, Oncologie (3e lijns centrum), fertiliteit en Verloskunde, besteden wij bijzondere aandacht aan het subspecialisme Urogynaecologie.

Anne Damoiseaux en Viviane Dietz houden zich bezig met de urogynaecologie, waarvan de eerstgenoemde geregistreerd urogynaecoloog is. Wij werken in zeer goede sfeer samen in een uitgebreid bekkenbodem team met chirurg, uroloog, MDL arts, psycholoog (op indicatie), fysiotherapeut en verpleegkundig specialisten. In het Catharina Ziekenhuis wordt een aantal bijzondere behandelingen aangeboden zoals neuromodulatie voor urine incontinentie en fecale incontinentie. Op de website van het Catharina Ziekenhuis kun je uitgebreide informatie vinden over het bekkenbodem centrum.

Over de opleiding

Wij bieden een differentiatie stage aan gedurende 6 tot 12 maanden waarin je nauw samen zal werken met ons in ons bekkenbodemteam.

Werkschema zal in overleg op maat gemaakt worden. Dit zal bestaan uit poli urogynaecologie, uitgebreid chrirugisch palet, leiding in de besprekingen van het bekkenbodemteam en urogynaecologisch overleg, stages op maat bij urologie en chirurgie, actieve bijdrage in regionale urogynaecologie bijeenkomsten. Aan het eind van de differentiatie ben je in staat zelfstandig te opereren.

Er wordt verwacht dat je meedeelt in de diensten met de aios/anios groep.

Kwaliteit

Wij werken volgens de richtlijnen van onze vereniging. Wij bieden patienten een uitgebreide keuze in chirurgische en conservatieve mogelijkheden.

Hoe ga ik leren?

Het leerschema zal in overleg op maat gemaakt worden. Dit zal bestaan uit poli urogynaecologie, uitgebreid chrirugisch palet, leiding in de besprekingen van het bekkenbodemteam en het urogynaecologisch overleg, stages op maat bij urologie en chirurgie, actieve bijdrage in regionale urogynaecologie bijeenkomsten. Aan het eind van de differentiatie ben je in staat zelfstandig te opereren.

Een zeer compleet aanbod om je te verdiepen in de urogynaecologie

Show-and-tell

Zeer uitgebreid bekkenbodemteam

Zeer uitgebreid zorgaanbod

Gespecialiseerde gynaecologen waar je mee samen komt te werken waarvan een recent geregistreerd urogynaecoloog

Kijk op www.catharinaziekenhuis.nl/bekkenbodemcentrum

 

Sollicitatie en contact

Bij interesse graag contact opnemen met Anne Damoiseaux of Viviane Dietz, gynaecoloog CZE

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html