Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie Trauma Chirurgie in het Catharina: een sportieve uitdaging!
In het Catharina Ziekenhuis Eindhoven zorgt de afdeling Heelkunde voor de chirurgische zorg in de breedste zin van het woord. Nagenoeg alle subspecialismen komen ruimschoots aan bod. De (sport)traumatologische afdeling speelt een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk, omdat het Catharina Ziekenhuis het enige 24-uursziekenhuis van Eindhoven is. Ondanks het feit dat we geen level-I traumacentrum zijn, zorgt dit voor een groot aanbod van traumatologische problematiek. Naast de traumapoli’s is er tevens de speciale sportpoli, specifiek gericht op sporttraumatologische problematiek. Deze unieke poli wordt in goede samenwerking met de afdeling orthopedie verzorgd. De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties en specifieke speerpunten. Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of meer chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.  Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van plan SCHERP. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST, waar de voortgang met OSATS en KKB wordt bijgehouden.
Het Catharinaziekenhuis verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en biedt regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs (o.a. een wekelijks 'heilig uur'). Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROC Maastricht. De opleiding is ingedeeld in modules van 6 maanden. Elke 3-6 maanden zal een evaluatie- en voortgangsgesprek plaatsvinden nadat de opleidergroep is geconsulteerd. De AIOS houdt zelf het eigen portfolio zorgvuldig bij.

Sollicitatie en contact

Voorwaarden
Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft afgerond .

Aanvang stage
De aanvang van de differentiatiestage kan plaats vinden op enig moment van het jaar, mits de formele zaken met de MSRC en het opleidingsfonds geregeld zijn.
In principe zijn er 2 plaatsen voor trauma chirurgische differentianten.

Contactgegevens
Voor nadere informatie of sollicitatie kan je je wenden tot  de stagebegeleider:
Dr Alexander van der Veen
Catharinaziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623EJ Eindhoven
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Tel: +31 (0)40 239 7155
Fax: +31 (0)40 244 3370
email: marc.v.sambeek@cze.nl

of de algemeen opleider of andere traumachirurgen:
Opleider Heelkunde:
Grard Nieuwenhuijzen: grard.nieuwenhuijzen@cze.nl
Trauma chirurgen:
Frans Smulders: frans.smulders@cze.nl
Gust van Montfort: gust.v.montfort@cze.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html