Differentiatiestage Obesitaschirurgie Obesitaschirurgie

Duur: 
3 maanden
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Bent u op zoek naar een waardevolle aanvulling op uw huidige opleiding? Heeft u zin om te werken in een dynamisch en enthousiast team?

Wij bieden een volledige voorbereiding op taken in een al dan niet grote perifere plastisch chirurgische praktijk, waarbij alle facetten in de volle breedte aan de orde komen. Bent u er als nieuwe plastisch chirurg klaar voor om mee te weken aan de behandeling van een van de snelst groeiende zoektebeelden? Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en Maxima Medisch Centrum opereren dit jaar 500 obesitas patienten. 

U kunt participeren in deze stage voor een periode van minimaal 6 weken (full-time) of een perioden van minimaal 3 maanden (part-time), met een maar liefst maximum van 12 maanden!

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is een perifeer ziekenhuis met een volledige opleidingscertificering voor de opleiding Plastische Chirurgie. De staf bestaat uit 10 plastisch chirurgen, met iedere een specifiek aandachtsgebied. Op www.cosmedic.nl kunt u hierover meer informatie vinden. 

De afdeling heeft bovendien een 4-tal AIOS en een 3-tal ANIOS.

Naast het Catharina Ziekenhuis is er een nauwe samenwerking met het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop, het St. Jans Gasthuis in Weert en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Daarnaast is er een samenwerking met de Veldhuis Kliniek (esthetische chirurgie) en de Expert Clinic (hand-n en polschirurgie).

Het kwaliteitsbeleid wordt gevoerd conform de eisen die gelden (opleidingseisen, jaarverslagen, visitaties e.d.).

Eens per maand is er een refereeravond, iedere week is er een onderwijsavond. Tevens is er eens per maand een gemeenschappelijk spreekuur van alle stafleden tezamen waar complexe problematiek wordt besproken en gezamelijk worden gezien.

Wetenschappelijk onderzoek wordt door AIOS en ANIOS uitgevoerd op verschillende gebieden, resultaten worden regelmatig besproken op refereeravonden en onderwijssessies.

Sollicitatie en contact

Dr. J.H.A. van Rappard,

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

telefoon 040-2397120

e-mail: vanrappard@chello.nl 

www.cosmedic.nl.

Mocht uw interesse gewekt zijn, dan bent u meer dan welkom om voor verdere informatie contact op te nemen met
dr. J.H.A. van Rappard, Catharina Ziekenhuis Eindhoven (telefoon 040-2397120), e-mail: vanrappard@chello.nl of met één van de andere leden van de opleidingsgroep via www.cosmedic.nl.

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html