Differentiatiestage Neuro-oncologie

Aanvang: 
01-11-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Catharina Ziekenhuis (CZE) is een van de grootste niet-academisch opleidingsziekenhuis van Nederland. Het CZE verzorgt 22 medische vervolgopleidingen waaronder de deel-opleiding neurologie. Het CZE is een groot en modern topklinisch opleidingsziekenhuis dat opereert binnen het Santeon- en STZ-verband.

De afdeling neurologie van het CZE verzorgt sinds 2006 de deelopleiding neurologie. Het ziekenhuis heeft een MSRC-erkenning conform het kaderbesluit CCMS en het besluit neurologie voor maximaal één jaar van de opleiding neurologie. Daarnaast zijn er deelstages/keuzestages mogelijk. Op dit moment wordt naast de gecombineerde stage MS en cognitieve stoornissen, ook een keuzestage neuro-oncologie aangeboden. Deze stage kan in overleg ook gecombineerd worden met de keuze-stage MS of cognitieve stoornissen.

De deelopleiding neurologie in het CZE maakt deel uit van de Onderwijs en Opleiding Regio Zuid Oost Nederland (OOR ZON, http://www.oorzon.nl) en participeert in de opleiding neurologie van het Maastricht UMC+ (voorheen AZM).

De opleidersgroep neurologie in het CZE bestaat uit 9 neurologen. Elke neuroloog heeft één of meerdere aandachtsgebieden waarvan enkele aandachtsgebieden een speerpunt vormen. Daarnaast zijn twee consultenten (kinderneuroloog en neurochirurg) aanwezig. In 2018 zal de vakgroep door fusie worden uitgebreid tot 15 neurologen.

Keuzestage Neuro-oncologie

Neuro-oncologie binnen het Catharina Ziekenhuis

De afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis heeft een regionale en supra regionale functie binnen de zorg voor mensen met primaire hersentumoren. Er bestaat een samenwerkingsverband met het Tweesteden-Elisabeth ziekenhuis Tilburg (EZT). Alle patiënten met een primaire hersentumor uit de regio Noord-Brabant worden geopereerd in Tilburg, nabehandeling vindt plaats afhankelijk van de woonplaats van de patiënt, in het Catharina ziekenhuis of het EZT. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de afdeling radiotherapie die een regionale functie vervult t.a.v. de bestraling van hersenmetastasen, inclusief stereotactische radiotherapie. Binnen de afdeling hebben twee neurologen zich specifiek bekwaamd op de neuro-oncologische zorg: Monique Hanse en Bart van Nuenen. De afdeling beschikt verder over een neuro-oncologie verpleegkundige in opleiding, die haar opleiding medio 2017 zal afronden.

De keuzestage neuro-oncologie

Aan het eind van deze stage kan de AIOS:

  • Een adequaat behandelplan opstellen bij primaire hersentumoren en hersenmetastasen
  • Een juiste indicatiestelling en gebruik weten van radiotherapie en chemotherapie bij primaire hersentumoren en hersenmetastasen
  • zelfstandig MRI scans interpreteren in de diagnostische fase en de follow-up fase van zowel primaire hersentumoren als hersenmetastasen
  • kennis hebben van de belangrijkste complicatie bij patiënten die behandeld worden voor een primaire hersentumor
  • kennis hebben van de belangrijkste neurologische complicaties van de behandeling bij kanker in het algemeen
  • zelfstandig intrathecale chemotherapie toedienen
  • kennis hebben van diverse andere medische en paramedische disciplines betrokken bij de zorg voor de neuro-oncologische patiënt
  • kennis hebben van de recente ontwikkelingen op het gebied van de neuro-oncologie
  • in staat zijn actief deel te nemen aan het wekelijkse regionale multidisciplinaire overleg

Het grootste deel van de stage zal gevolgd worden op de polikliniek neurologie en op de polikliniek van het Catharina Kanker Instituut waarbij patiënten primaire hersentumoren, hersenmetastasen en neurologische complicatie van maligniteiten elders in het lichaam gezien zullen worden. Daarnaast wordt er een directe betrokkenheid en begeleiding verwacht bij de patiënten met neuro-oncologische problematiek die opgenomen zijn op de afdeling neurologie of elders in het ziekenhuis. Er zal een nauwe samenwerking zijn met de neuro-oncologie verpleegkundige.

Gedurende de stage is er uitgebreid aandacht voor onderwijs waarbij de AIOS uiteraard het regulier aangeboden onderwijs kan volgen. Indien wenselijk kan de AIOS  participeren in lopend wetenschappelijk onderzoek en/of eigen onderzoek initiëren.

Mogelijkheden parttime werken en combinatie met een andere keuzestage

De omvang van de keuzestage neuro-oncologie is dusdanig dat deze parttime gevolgd kan worden waarbij uitgegaan wordt van drie tot vier dagen aanwezigheid per week. Voor AIOS die fulltime werken kan de keuzestage gecombineerd worden met de keuzestage Cognitieve Stoornissen of MS.  Natuurlijk kan er ook gekozen worden om naast de stage algemene poliklinische werkzaamheden te verrichten. Voor de stage neuro-oncologie is het verreist om op donderdag en vrijdag aanwezig te kunnen zijn, de andere dagen in overleg.

Weekschema

Alle dagen wordt om 8:30 begonnen met de overdracht en radiologiebespreking. De werkdag eindigt veelal om 18:00 uur. Op maandag tussen de middag zijn referaten en patiëntendemonstraties gepland. Op maandag aan het einde van de middag vinden periodiek verschillende MDO’s plaats en casuistiekbespreking gericht op de algemene neurologie. Op de donderdagmiddag staat de neuro-oncologie bespreking gepland waarbij alle nieuwe patiënten en alle patiënten waarbij complexe beslissingen genomen moeten worden regionaal middels videoconferentie met Tilburg besproken.  Op vrijdag zal de hele dag poli gedaan worden op het Catharina Kanker Instituut onder supervisie van een van de neuro-oncologen. Alle oncologische consulten in huis zullen verricht worden door de AIOS, onder supervisie van een van de neuro-oncologen. Daarnaast is er in overleg een mogelijkheid spreekuren van de oncoloog, radiotherapeut en neurochirurg mee te kijken.

Verder is de indeling van het weekschema enigszins flexibel en afhankelijk van de wensen van de AIOS.

Sollicitatie en contact

Bij vragen over de keuzestage neuro-oncologie kan contact opgenomen worden met dr Bart van Nuenen via bart.v.nuenen@catharinaziekenhuis.nl of 040-2399400

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html