Differentiatiestage Infectieziekten/immunologie

Aanvang: 
12-10-2018

Wat gaat de aios leren?

De profileringsstage infectieziekten biedt een uitstekende mogelijkheid om binnen een grote algemene praktijk kindergeneeskunde extra kennis en praktijkervaring op te doen met het zelfstandig uitvoeren van de diagnostiek en behandeling van kinderen met infecties. Hierbij wordt door de consultfunktie de mogelijkheid van verdieping geboden in de diagnostische mogelijkheden en in het voorschrijven van antibiotica. Daarbij wordt geparticipeerd in het antibiotic stewardshipteam in het ziekenhuis. Een stage in het laboratorium voor microbiologie en bij de ziekenhuis hygiene behoort tot de mogelijkheden. Deze stage is enerzijds bedoeld voor AIOS die met deze extra bagage later in een algemeen ziekenhuis met deze onderwerpen als aandachtsgebied willen werken. Anderzijds is de stage geschikt als start voor een fellowship dat in deze richting overwogen wordt. Deze profileringsstage is goed te combineren met een supervisiestage of stage management in het Catharina Ziekenhuis. Daarbij is het CZE shared care centrum voor de oncologie.

Doelstellingen stage:
- Verdieping in de infectieziekten in de algemene praktijk wat betreft diagnostiek en (antibiotische) behandeling
- Kennismaken met beleidsmatige aspecten van infectiologie in een groot opleidingsziekenhuis
- Ervaren hoe het is om vrijwel zelfstandig als algemeen kinderarts te werken en daarbij ook de diepgang te ervaren van een deelspecialisme

Spreken deze doelstellingen je aan dan is onze profileringsstage ‘infectieziekten’ in het Catharina de goede keuze!
Carien Miedema (infectioloog) is de directe supervisor en begeleider van deze stage. (nadere informatie: zie onder ‘stage’)

Er zijn structureel 3 AIOS-plaatsen in opleidingsaffiliatie met het AZM/MUMC (cluster: OORZON, opleider MUMC+: Dr. GJ. van Well). Het opleidingsdeel ‘algemeen ziekenhuis’ met een duur van nominaal 18 maanden wordt meestal in het begin van de opleiding gepland. Er vindt iedere 2-3 maanden opleidingsoverleg plaats binnen de ‘regionale opleidingsvergadering’ van het cluster. Naast inhoudelijke, organisatorische en sollicitatie-zaken wordt tevens de voortgang van individuele AIOS besproken ten behoeve van persoonlijke begeleiding en om de aansluiting tussen de stages zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vakgroep Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis speelde en speelt een voortrekkersrol in de modernisering van de opleiding Kindergeneeskunde. De AIOS wordt opgeleid volgens TOP 2020. Het opleidingsklimaat wordt door onze arts-assistenten als veilig en bijzonder ervaren. Alle A(N)IOS hebben een door hen zelf gekozen mentor die een belangrijke rol speelt in de persoonlijke coaching van de arts-assistent.

Opleiding en onderwijs worden door de vakgroep beschouwd als haar tweede kerntaak. Naast de directe supervisie en (persoonlijke) coaching van A(N)IOS, coassistenten en semi-artsen heeft het onderwijsweekrooster hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen, specifieke besprekingen, de grote visite, het ochtendonderwijs (3x/week), het dinsdagmiddag heilig uur en de wekelijkse APLS/NLS-trainingen samen met de verpleging. Samen met het Maxima Medisch Centrum wordt de refereercyclus inhoud gegeven (6x/jaar). Eenmaal per jaar wordt door de vakgroep het inmiddels bekende ‘Concours Pediatrique’ georganiseerd. Een vakjury beoordeelt korte casuspresentaties waarbij A(N)IOS uit alle opleidingsklinieken uit de regio hun beste beentje voorzetten en een verhaal met een “twist” presenteren.

Vanuit het AZM/MUMC zijn steeds 2-4 co-assistenten en 1-2 semi-artsen binnen onze afdeling werkzaam. Naast de kinderartsen zijn de A(N)IOS nauw betrokken bij de begeleiding en coaching van deze aanstaande collegae (Co-ass coordinatoren: M.Eijkemans, V.v. Tellingen en T.Hendriks). Een SEH-AIOS is 3-4x per jaar gedurende 8-10 weken binnen de afdeling kindergeneeskunde werkzaam. Een groot deel van het jaar is er ook een HAIO werkzaam bij ons vanuit de huisartsenopleiding in Maastricht.

 

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 fte per stageperiode. Startdatum: in overleg.
Nadere informatie profileringsstage kinderinfectieziekten is te verkrijgen via de opleider, Selma Lavrijsen en/of via de stage-begeleiders.

Sollicitatie: schriftelijk of per email naar: Drs. SW. Lavrijsen, kinderarts-opleider, Afdeling Kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven of: postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven
T: 040-2399111
F: 040-2396022
@: selma.lavrijsen@catharinaziekenhuis.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html