Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de minimaal invasieve chirurgie. Tevens heb je ervaren dat endometriose als ziekte-entiteit beperkt belicht wordt in de reguliere opleiding qua diagnostiek en behandeling. Om eens in een volledig andere keuken te kijken en de kneepjes te leren van minimaal invasieve chirurgie en endometriose behandeling ben je welkom op onze afdeling. We denken dat AIOS die met de laatste twee jaar van hun opleiding meer uit de stage kunnen halen (jaar 5/6). De benigne gynaecologie (hysteroscopie en laparoscopische chirurgie) wordt gedaan door alle gynaecologen. De complexe laparoscopie en diep infiltrerende endometriose wordt gedaan door Huib van Vliet en Dick Schoot.  Een uitstapje naar de oncologische (retroperitoneale) endoscopische (robot) chirurgie is mogelijk. Wetenschappelijk onderzoek vind plaats in samenwerking met de TU/e en UZ/Gent. Tijdens de differentiatie stage wordt verwacht dat er ook geparticipeerd wordt in onderzoek.

Er bestaat een groot verwijsnetwerk voor endometrioseproblematiek. Met name de diep infiltrerende endometriose bij jonge onvruchtbare vrouwen, maar ook endometriose /adenomyose problematiek wordt vaak gezien. Er zijn dedicated spreekuren voor deze problematiek. Er is een verwijsfunctie vanuit de regio zuid Nederland. Per jaar wordt een stijgend aantal nieuwe patiënten (280 : 2017) met endometriose gezien, en besproken. Er vinden 30 operaties plaats per jaar waarbij diep infiltrerende endometriose samen met de chirurg of uroloog wordt verwijderd uit sigmoïd, blaas en bij de ureter.  Er is een zeer goede samenwerking met de afdeling radiologie (drie dedicated radiologen). Het ziekenhuis heeft een robot aangeschaft die in 2019 zal worden geplaatst.

Wat kun je van je etalagejaar verwachten: 

Eindtermen:

Jij bent gynaecoloog in opleiding en wilt graag verder in de minimaal invasieve chirurgie. Tevens heb je ervaren dat endometriose als ziekte-entiteit beperkt belicht wordt in de reguliere opleiding qua diagnostiek en behandeling. Om eens in een volledig andere keuken te kijken en de kneepjes te leren van minimaal invasieve chirurgie en endometriose behandeling ben je welkom op onze afdeling. We denken dat AIOS die met de laatste twee jaar van hun opleiding meer uit de stage kunnen halen (jaar 5/6). De benigne gynaecologie (hysteroscopie en laparoscopische chirurgie) wordt gedaan door alle gynaecologen. De complexe laparoscopie en diep infiltrerende endometriose wordt gedaan door Huib van Vliet en Dick Schoot.  Een uitstapje naar de oncologische (retroperitoneale) endoscopische (robot) chirurgie is mogelijk. Wetenschappelijk onderzoek vind plaats in samenwerking met de TU/e en UZ/Gent. Tijdens de differentiatie stage wordt verwacht dat er ook geparticipeerd wordt in onderzoek.

Er bestaat een groot verwijsnetwerk voor endometrioseproblematiek. Met name de diep infiltrerende endometriose bij jonge onvruchtbare vrouwen, maar ook endometriose /adenomyose problematiek wordt vaak gezien. Er zijn dedicated spreekuren voor deze problematiek. Er is een verwijsfunctie vanuit de regio zuid Nederland. Per jaar wordt een stijgend aantal nieuwe patiënten (280 : 2017) met endometriose gezien, en besproken. Er vinden 30 operaties plaats per jaar waarbij diep infiltrerende endometriose samen met de chirurg of uroloog wordt verwijderd uit sigmoïd, blaas en bij de ureter.  Er is een zeer goede samenwerking met de afdeling radiologie (drie dedicated radiologen). Het ziekenhuis heeft een robot aangeschaft die in 2019 zal worden geplaatst.

Eindtermen:

 • Zelfstandig behandelplan opstellen van patiënten met bloedverlies klachten (HMB)
 • Echoscopisch kunnen differentiëren van pathologie​​
 • ​​PALM-COEIN-classificatie kunnen toepassen
 • Op behandelkamer diagnostiek verrichten: TVE, SIS, hysteroscopie (niveau 5)
 • Zelfstandig behandelingen op behandelkamer verrichten
 • Hysteroscopische verwijderen poliepen, klein myoom (niveau 5)
 • Novasure endometrium ablatie (niveau 5)
 • Zelfstandig verrichten van hysteroscopische resectie van poliepen en myomen.
 • Zelfstandig behandelplan endometriose patiënt kunnen opstellen
 • TVE vaststellen endometriose
 • MRI leren beoordelen
 • Deelnemen aan endometriose OK (niveau 3)
 • Handvaardigheden kunnen verrichten op de oefen box (hechten)
 • Zelfstandig type 0 en 1 myomen kunnen opereren (niveau4)
 • Zelfstandig level 2 laparoscopie ingrepen kunnen superviseren (niveau 5)
 • Zelfstandig TLH met / zonder adnexa kunnen verrichten (niveau 4)
 • Problematiek rond verwijderen morceleren uterus kennen
 • Instrumentarium kennen (ook wat niet wordt gebruikt)
 • Kennis nemen van Laparoscopische sacropexie (niveau 3)
 • Kennis nemen van de laparoscopische refertilisatie (niveau 3)
 • Kennis nemen laparoscopische myoom resectie (niveau 3)
 • Uitbreiden kennis van bloedingscomplicaties op de OK.

Uitwerking en Wetenschap

 • Eigen poli gynaecologische problematiek
 • Participatie endoscopie OK’s
 • Bijdrage leveren jaarverslag endoscopie en complicatieregistratie
 • Bijdrage leveren aan endoscopie-studies
 • WGE vergadering
 • Bij afgerond onderzoek ondersteuning voor internationaal congres (ESGE, ESHRE?)

Hoe ga ik leren?

De vakgroep gynaecologie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bestaat uit 11 gynaecologen en 2 chef de Cliniques. 

Voor de opleiding van AIOS zijn wij verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, voor de opleiding van co-assistenten aan de Universiteit van Maastricht. Je komt terecht in een ambitieuze vakgroep waar kwaliteit en opleiding een belangrijke rol speelt. Naast subspecialismen als Oncologie (3e lijns centrum) en fertiliteit (subspecialisme), wordt ook specifiek aandacht besteed aan problematiek van de bekkenbodem/ incontinentie en Verloskunde.

Het ziekenhuis heeft bekendheid als centrum voor complexe kleine bekken chirurgie en gynaecologie. Mede door de sterk vertegenwoordigde oncologische inbreng zijn er uitgebreide mogelijkheden hiervan kennis te nemen.Momenteel zijn er 2 gynaecologen, Huib van Vliet en Dick Schoot die zich specifiek bezig houden met de complexe operatieve diep infiltrerende endometriose. 

Een problematiek waar ook vanuit het ziekenhuis veel aandacht wordt besteed.

Er is mogelijkheid om van de meeste chirurgische technieken en disposables kennis te nemen. 

Er wordt geparticipeerd in verschillende landelijke, regionale en lokale studies.

Het ziekenhuis beschikt over een zeer uitgebreid skillslab, en heeft boxtrainers voor thuisgebruik. 

De beoordeling van de AIOS vindt plaats met behulp van het digitale portfolio (EPASS of anders).

Show-and-tell

Het Catharina ziekenhuis is een groot centrum op het gebied van de benigne en oncologische gynaecologie met name minimaal invasief.  Jaarlijks worden meerdere landelijke cursussen voor AIOS georganiseerd op het gebied van de minimaal invasieve chirurgie (LH cursus en hysteroscopie. Jaarlijks worden er meer dan 125 laparoscopische hysterectomien  verricht. Door het aantal, maar ook door de diversiteit van ingrepen krijg je een brede en totale opleiding minimaal invasief opereren. Daarnaast vindt er ook veel wetenschappelijk klinisch onderzoek plaats, waardoor innovaties ook in de differentiatie aan bod komen

De differentiant runt en superviseert zelf met de bijbehorende ingrepen (hysteroscopisch verwijderen poliepen / kleine myomen of morcellator, novasure, placenta rest etc). Door de lang bestaande expertise worden veel patiënten met bloed verlies problematiek van elders verwezen. Er is veel OK-tijd voor adnex chirurgie,  TLH, morceleren in een zak, laparoscopische myoom resecties.

Er is een uitgebreide mogelijkheid om onder sedatie op de polikliniek bij ASA 1 en 2 patiënten verrichtingen te doen (hysteroscopisch) 

Per maand onder conscious sedation op  poliklinische behandelkamer. 50

Aantal OK dagdelen per maand: 40 

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html