Differentiatiestage Endocrinologie

Aanvang: 
12-10-2018

Wat gaat de aios leren?

Waarom een profileringsstage kinderendocrinologie in het Catharina ziekenhuis?
Onze kinderendocrinologie profileringsstage biedt een uitstekende mogelijkheid om binnen een grote algemene praktijk kindergeneeskunde extra kennis en praktijkervaring op te doen met het zelfstandig uitvoeren van de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met een breed scala aan endocriene problemen (o.a. groei, puberteit, schildklier, bijnier, glucosehuishouding, DSD en syndromen zoals Turner en Prader Willi). Deze stage is vooral bedoeld voor AIOS die later met deze extra bagage als aandachtsgebied in een algemeen ziekenhuis willen werken. De stage is ook geschikt als start voor een fellowship dat in deze richting wordt overwogen. De behandeling en begeleiding van kinderen met endocrinologische aandoeningen en diabetes is een van de speerpunten van onze afdeling kindergeneeskunde. We zijn daarmee een 2e en 3e lijns verwijscentrum voor de regio en daarbuiten. We werken in een ‘shared care’ verband samen met de kinderendocrinologen in het UMC St. Radboud Nijmegen en hebben de kinderdiabeteszorg regionaal verankerd in Kidzenko (een samenwerkingsverband van 6 ziekenhuizen in Brabant). Landelijk geldt ons ziekenhuis als expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling bij grote lengte. Je bent eerste aanspreekpunt voor zowel klinische als poliklinische vragen op kinderendocrinologisch gebied. Je doet zelfstandig poli (i.p. 3 dagdelen per week), waarbij je kinderen met diverse endocrinologische problemen diagnosticeert, behandelt en begeleidt. Tevens draai je mee in de multidisciplinaire diabetes carrousel poli’s. Je leert endocriene functietesten coordineren en interpreteren. Je bent aanwezig bij de wekelijkse multidisciplinaire diabetes bespreking, kunt meelopen met de diabetes-verpleegkundigen en woont maandelijks de intervisiebijeenkomst kinderendocrinologie in het UMC St. Radboud bij. Je geeft onderwijs op het gebied van de kinderendocrinologie aan arts-assistenten, co-assistenten en kinderartsen en bent betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen en protocollen. Tevens is de mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek bespreekbaar.
Spreekt deze stage-inhoud je aan, dan is onze kinderendocrinologie profileringsstage een goede keuze!

We nodigen je uit om voor het inwinnen van nadere informatie over de doelen, inhoud en mogelijkheden van deze stage persoonlijk contact op te nemen met Vera van Tellingen, kinderartsendocrinoloog (vera.v.tellingen@catharinaziekenhuis.nl).
Verantwoordelijk kinderarts: Vera van Tellingen, kinderarts-endocrinoloog

Er zijn structureel 3 AIOS-plaatsen in opleidingsaffiliatie met het AZM/MUMC (cluster: OORZON, opleider MUMC+: Dr. GJ. van Well). Het opleidingsdeel ‘algemeen ziekenhuis’ met een duur van nominaal 18 maanden wordt meestal in het begin van de opleiding gepland. Er vindt iedere 2-3 maanden opleidingsoverleg plaats binnen de ‘regionale opleidingsvergadering’ van het cluster. Naast inhoudelijke, organisatorische en sollicitatie-zaken wordt tevens de voortgang van individuele AIOS besproken ten behoeve van persoonlijke begeleiding en om de aansluiting tussen de stages zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vakgroep Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis speelde en speelt een voortrekkersrol in de modernisering van de opleiding Kindergeneeskunde. De AIOS wordt opgeleid volgens TOP 2020. Het opleidingsklimaat wordt door onze arts-assistenten als veilig en bijzonder ervaren. Alle A(N)IOS hebben een door hen zelf gekozen mentor die een belangrijke rol speelt in de persoonlijke coaching van de arts-assistent.

Opleiding en onderwijs worden door de vakgroep beschouwd als haar tweede kerntaak. Naast de directe supervisie en (persoonlijke) coaching van A(N)IOS, coassistenten en semi-artsen heeft het onderwijsweekrooster hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen, specifieke besprekingen, de grote visite, het ochtendonderwijs (3x/week), het dinsdagmiddag heilig uur en de wekelijkse APLS/NLS-trainingen samen met de verpleging. Samen met het Maxima Medisch Centrum wordt de refereercyclus inhoud gegeven (6x/jaar). Eenmaal per jaar wordt door de vakgroep het inmiddels bekende ‘Concours Pediatrique’ georganiseerd. Een vakjury beoordeelt korte casuspresentaties waarbij A(N)IOS uit alle opleidingsklinieken uit de regio hun beste beentje voorzetten en een verhaal met een “twist” presenteren.

Vanuit het AZM/MUMC zijn steeds 2-4 co-assistenten en 1-2 semi-artsen binnen onze afdeling werkzaam. Naast de kinderartsen zijn de A(N)IOS nauw betrokken bij de begeleiding en coaching van deze aanstaande collegae (Co-ass coordinatoren: M.Eijkemans, V.v. Tellingen en T.Hendriks). Een SEH-AIOS is 3-4x per jaar gedurende 8-10 weken binnen de afdeling kindergeneeskunde werkzaam. Een groot deel van het jaar is er ook een HAIO werkzaam bij ons vanuit de huisartsenopleiding in Maastricht.

 

 

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 fte per stageperiode. Startdatum: in overleg.
Nadere informatie profileringsstage kinderendocrinologie is te verkrijgen via de opleider, Selma Lavrijsen en/of via de stage-begeleiders.

Sollicitatie: schriftelijk of per email naar: Drs. SW. Lavrijsen, kinderarts-opleider, Afdeling Kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven of: postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven
T: 040-2399111
F: 040-2396022
@: selma.lavrijsen@catharinaziekenhuis.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html