Differentiatiestage Cognitieve stoornissen Cognitieve stoornissen en dementie

Aanvang: 
01-11-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Introductie

Het Catharina Ziekenhuis (CZE) is het grootste niet-academisch opleidingsziekenhuis van Nederland. Het CZE verzorgd 22 medische vervolgopleidingen waaronder de deel-opleiding neurologie. Het CZE is een groot en modern topklinisch opleidingsziekenhuis dat opereert binnen het Santeon- en STZ-verband.

De afdeling neurologie van het CZE verzorgt sinds 2006 de deelopleiding neurologie. Het ziekenhuis heeft een MSRC-erkenning conform het kaderbesluit CCMS en het besluit neurologie voor maximaal één jaar van de opleiding neurologie. Daarnaast zijn er deelstages/keuzestages mogelijk. Op dit moment wordt de gecombineerde stage MS en cognitieve stoornissen en/of neuro-oncologie aangeboden.

De deelopleiding neurologie in het CZE maakt deel uit van de Onderwijs en Opleiding Regio Zuid Oost Nederland (OOR ZON, http://www.oorzon.nl) en participeert in de opleiding neurologie van het Maastricht UMC+ (voorheen AZM).

De opleidersgroep neurologie in het CZE bestaat uit 9 neurologen. Elke neuroloog heeft één of meerdere aandachtsgebieden waarvan enkele aandachtsgebieden een speerpunt vormen. Daarnaast zijn twee consultenten (kinderneuroloog en neurochirurg) aanwezig. In 2018 wordt de vakgroep door fusie uitgebreid naar 15 neurologen.

Keuzestage

De keuzestage cognitieve stoornissen en dementie wordt aangeboden aan AIOS die zich verder willen bekwamen in de diagnose, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en andere cognitieve aandoeningen. De stage kent een duur van 6 maanden en kan eventueel gecombineerd worden met de keuzestage MS. Een andere optie is de combinatie met neuro-oncologie, een keuzestage die ook door onze afdeling wordt aangeboden.

Cognitieve stoornissen en dementie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Aan het Geheugen Onderzoek Centrum (GOC) nemen deel de vakgroepen geriatrie, medische psychologie, psychiatrie en neurologie. In het GOC worden op jaarbasis 300 patiënten gezien met geheugenklachten. Patiënten tot 70 jaar worden gezien door de neurologie, ouder dan 70 jaar door de geriatrie. De patiënten zijn niet voorgeselecteerd en worden verwezen vanuit de eerste lijn en de GGzE. Het Catharinaziekenhuis beschikt over een PET/CT, waarbij oa.een amyloïd PET/CT tot de diagnostische mogelijkheden behoort.

Wat gaat de AIOS leren?

Eenmaal per week worden 6 patiënten in dagbehandeling gezien, waarvan 2 door de neurologie. Na onderzoek, waaronder neuropsychologisch onderzoek en MRI, worden alle patiënten in het MDO besproken. De bevindingen en diagnose worden vervolgens met patiënt en partner besproken.

Daarnaast is de AIOS vaste consulent op de PAAZ van het Catharinaziekenhuis en neemt deze deel aan de consulten op de GGZ-instelling “De Grote Beek” in Eindhoven.

Indien nodig kan aanvullende diagnostiek worden verricht in de vorm van liquoronderzoek of een amyloid PET/CT.  De AIOS is betrokken bij alle facetten van het consult en de diagnostiek. De AIOS kan zich bekwamen in het uitvoeren en interpreteren van het neuropsychologisch onderzoek.

Om ervaring op te doen met zeldzame dementie syndromen als semantische dementie, fronto-temporale dementie zal de AIOS aansluiten bij het vervolgspreekuur van bestaande patiënten.

De keuzestage Cognitieve stoornissen binnen de afdeling neurologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kan gecombineerd worden met de keuzestage MS of neuro-oncologie. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om verdere algemene neurologische expertise op te doen in een grote perifere opleidingskliniek.

Sollicitatie en contact

Bij vragen over de keuzestage cognitieve stoornissen  kan contact opgenomen worden met dr Koos Keizer via koos.keizer@catharinaziekenhuis.nl of 040-2399400

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html