Differentiatiestage Kinderdiabetes

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De profileringsstage Diabetes biedt een uitstekende mogelijkheid om ruim kennis en praktijkervaring op te doen met de diagnostiek, de (moderne) behandeling en begeleiding van diabetes bij kinderen binnen en buiten het ziekenhuis en binnen een grote regio. De stage is vooral bedoeld voor de AIOS kindergeneeskunde die later wil werken in de algemene praktijk met diabetes als aandachtsgebied. Het is mogelijk om deze profileringsstage te combineren met oa de endocrinologie, management of een supervisie stage. Je participeert aan en krijgt een eigen rol in de inhoudelijke, organisatorische en psychologie besprekingen, die met grote regelmaat plaatsvinden met het hele diabetesteam. Dagelijks vindt overleg met de diabetes-verpleegkundige plaats, waardoor je naast kennis ook praktische ervaring krijgt. Je neemt deel aan de transitie naar de diabeteszorg voor volwassenen, welke protocollair is vastgelegd. Je neemt deel aan de telefonische patienten besprekingen van Kidz en Ko (de regionale samenwerking van zuidoost Brabant) en aan de vergaderingen.

De kinderartsbegeleiders van deze stage ‘Diabetes’ zijn Vera van Tellingen en Angelique Roeleveld. Zij zijn de kinderartsen die 7x24 uur aanspreekbaar zijn voor patienten en de ouders / verzorgers. Daarnaast werk je nauw samen met de diabetesverpleegkundigen. Voor nadere informatie over de stage en de begeleiders: zie: ‘Stage’ en/of via een van de kinderartsstagebegeleiders of Selma Lavrijsen, kinderarts-opleider

Er zijn structureel 3 AIOS-plaatsen in opleidingsaffiliatie met het AZM/MUMC (cluster: OORZON, opleider MUMC+: Dr. GJ. van Well). Het opleidingsdeel ‘algemeen ziekenhuis’ met een duur van nominaal 18 maanden wordt meestal in het begin van de opleiding gepland. Er vindt iedere 2-3 maanden opleidingsoverleg plaats binnen de ‘regionale opleidingsvergadering’ van het cluster. Naast inhoudelijke, organisatorische en sollicitatie-zaken wordt tevens de voortgang van individuele AIOS besproken ten behoeve van persoonlijke begeleiding en om de aansluiting tussen de stages zo goed mogelijk te laten verlopen.

De vakgroep Kindergeneeskunde Catharina Ziekenhuis speelde en speelt een voortrekkersrol in de modernisering van de opleiding Kindergeneeskunde. De AIOS wordt opgeleid volgens TOP 2020. Het opleidingsklimaat wordt door onze arts-assistenten als veilig en bijzonder ervaren. Alle A(N)IOS hebben een door hen zelf gekozen mentor die een belangrijke rol speelt in de persoonlijke coaching van de arts-assistent.

Opleiding en onderwijs worden door de vakgroep beschouwd als haar tweede kerntaak. Naast de directe supervisie en (persoonlijke) coaching van A(N)IOS, coassistenten en semi-artsen heeft het onderwijsweekrooster hierin een prominente rol. Hierin zijn opgenomen: overdrachten, multidisciplinaire besprekingen, specifieke besprekingen, de grote visite, het ochtendonderwijs (3x/week), het dinsdagmiddag heilig uur en de wekelijkse APLS/NLS-trainingen samen met de verpleging. Samen met het Maxima Medisch Centrum wordt de refereercyclus inhoud gegeven (6x/jaar). Eenmaal per jaar wordt door de vakgroep het inmiddels bekende ‘Concours Pediatrique’ georganiseerd. Een vakjury beoordeelt korte casuspresentaties waarbij A(N)IOS uit alle opleidingsklinieken uit de regio hun beste beentje voorzetten en een verhaal met een “twist” presenteren.

Vanuit het AZM/MUMC zijn steeds 2-4 co-assistenten en 1-2 semi-artsen binnen onze afdeling werkzaam. Naast de kinderartsen zijn de A(N)IOS nauw betrokken bij de begeleiding en coaching van deze aanstaande collegae (Co-ass coordinatoren: M.Eijkemans, V.v. Tellingen en T.Hendriks). Een SEH-AIOS is 3-4x per jaar gedurende 8-10 weken binnen de afdeling kindergeneeskunde werkzaam. Een groot deel van het jaar is er ook een HAIO werkzaam bij ons vanuit de huisartsenopleiding in Maastricht.

Sollicitatie en contact

Aantal stageplaatsen: 1 fte per stageperiode. Startdatum: in overleg.
Nadere informatie profileringsstage kinderdiabetes is te verkrijgen via de opleider, Selma Lavrijsen en/of via de stage-begeleiders.

Sollicitatie: schriftelijk of per email naar: Drs. SW. Lavrijsen, kinderarts-opleider, Afdeling Kindergeneeskunde, Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven of: postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven
T: 040-2399111
F: 040-2396022
@: selma.lavrijsen@catharinaziekenhuis.nl

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html