Differentiatiestage Chirurgische Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Differentiatie Chirurgische Oncologie in het Catharina: Een unieke ervaring!
De afdeling Heelkunde van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) oefent de Heelkunde in de volle breedte uit maar heeft ook een aantal (top referente) speerpunten. Het CZE heeft een speciaal oncologiecentrum waar alle oncologische disciplines in zijn vertegenwoordigd. Alle chirurg-oncologen hebben een gedifferentieerde poli. Daarnaast hebben wij faciliteiten voor Intra-Operatieve Radiotherapie.

De opleiding Heelkunde (opleidings- en kwaliteitsvisitatie in 2010, erkenning tot 2015) is georganiseerd in modules die bestaan uit de verschillende Heelkundige differentiaties en specifieke speerpunten. Binnen de vakgroep Heelkunde zijn er voor iedere deelgebied 2 of meer chirurgen die de betreffende differentiatie tot hun expertise hebben gemaakt.  Er is wekelijks modern cursorisch onderwijs volgens de themata van plan SCHERP. De opleidingsgroep maakt gebruik van het Electronisch Digitaal competentieportfolio van VREST, waar de voortgang met OSATS en KKB wordt bijgehouden.
Het Catharinaziekenhuis verzorgt een  inwerkprogramma’s voor alle arts assistenten en biedt regelmatig disciplineoverstijgend onderwijs (o.a. een wekelijks 'heilig uur'). Regionaal cursorisch onderwijs vindt plaats binnen de ROC Maastricht. De opleiding is ingedeeld in modules van 6 maanden. Elke 3-6 maanden zal een evaluatie- en voortgangsgesprek plaatsvinden nadat de opleidergroep is geconsulteerd. De AIOS houdt zelf het eigen portfolio zorgvuldig bij.

Wetenschap
De afdeling Chirurgische Oncologie is wetenschappelijk zeer  actief en productief. Op dit moment zijn er 3 research nurses werkzaam en zijn 5 AIOS bezig met een promotietraject.
Speerpunten van de lopende Chirurgische Oncologie onderzoekslijnen zijn:
-  Mammacarcinoom: J125 localisaties, IORT
-  Locally Advanced en  Recidief Rectum carcinoom
-  Bariatrische  Chirurgie
-  HIPEC
-  Oesophaguschirurgie
-  Buikwand chirurgie

Voor de Chirurgische Oncologie differentiant geldt dat korte projecten die resulteren in één of meerdere publicaties of meerjarige projecten met als doel het schrijven van een proefschrift actief worden gestimuleerd en waar nodig gefinancierd. Daarnaast wordt onderzoek verricht in samenwerking met de afdeling epidemiologie van het Integraal Kankercentrum Zuid.

Differentianten die aangeven interesse te hebben in een promotie traject zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Bij aantoonbaar uitzicht op een promotie op basis van een in ons centrum opgezette onderzoekslijn, behoort een verlengde aanstelling in aansluiting op de differentiatie stage van 2 jaar tot de mogelijkheden.

Sollicitatie en contact

Voorwaarden
Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft afgerond.

Aanvang stage
De aanvang van de differentiatiestage kan plaats vinden op enig moment van het jaar, mits de formele zaken met de MSRC en het opleidingsfonds geregeld zijn.
In principe zijn er 3 plaatsen voor GI chirurgie differentianten.

Contactgegevens
Voor nadere informatie of sollicitatie kan je je wenden tot  de opleider:
Dr. GAP Nieuwenhuijzen
Catharinaziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623EJ Eindhoven
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Tel: +31 (0)40 239 7155
Fax: +31 (0)40 244 3370
email: grard.nieuwenhuijzen@cze.nl

Voor informatie over de Chirurgische Oncologie differentiatie in het Catharinaziekenhuis is zijn wij daarnaast allen laagdrempelig bereikbaar via:
grard.nieuwenhuijzen@cze.nl, harm.rutten@cze.nl, Ignace.dehingh@cze.nl, yvonne.v.riet@cze.nlfrans.smulders@cze.nl, simon.nienhuijs@cze.nl, jean-paul.dezoete@cze.nl.

Als je ons mailt bellen wij je graag terug.

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html