Differentiatiestage Differentiatiestage urologische oncologie CZE

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Inleiding

De afdeling urologie bestaat uit 5 enthousiaste urologen en 1 chef de clinique en maakt deel uit van het opleidingscluster Zuidoost Nederland (OORZON). Het oncologische deel vormt een belangrijk onderdeel binnen de urologie en is een speerpunt binnen onze afdeling, alsmede het Catharina ziekenhuis. Het CZE is een topklinisch ziekenhuis met een streekfunctie, maar ook een supra regionale functie gezien de concentratie van zorg en samenwerkingsverbanden in de regio met de omliggende streekziekenhuizen in Helmond, Geldrop en Weert. Daarom komt het  gehele palet van de urologische oncologie aan bod, maar is er een duidelijke concentratie van (partiele) nefrectomieen, cystectomieen en cryotherapie in het CZE. De prostatectomieen vinden plaats in het netwerk van samenwerkende partners in het Radboud UMC en CWZ. De verdere zorg rondom de prostaatkanker patient vindt gewoon in het CZE plaats. Daarnaast is het een verwijs centrum van deze samenwerkende ziekenhuizen voor brachytherapie van de prostaat. Het CZE beschikt ook over een afdeling radiotherapie. Daarnaast heeft het CZE vanaf 2019 de beschikking over de Da Vinci operatie robot van Intuitive, waardoor de oncologische urologie verder uitgebouwd kan worden en een steeds minder invasief karakter gaat krijgen.

Door de steeds verdere centralisatie zullen niet alle ingrepen in het CZE plaatsvinden. (De behandeling van het peniscarcinoom en de retroperitoneale lymfeklierdissectie bij testiscarcinoom vinden plaats in gespecialiseerde centra.)

Tijdens deze verdiepingsstage zal nagenoeg de gehele urologische oncologie de revue passeren. Maar we raden je aan, gezien de duur van de stage,  om een keuze te maken om je in een of twee deelgebieden van de chirurgische oncologie te bekwamen. 

Wat ga je leren?

Aan het eind van deze stage heb je een gedegen kennis van de urologische en medisch oncologische behandeling en enige basiskennis van moleculair biologische en immunologische  achtergronden. Daarbij zullen de verrichtingen waarin je je hebt verdiept op het geëiste niveau worden bereikt (ieder geval bekwaamheidsniveau 2-3). Tijdens je differentiatiestage draag je zorg voor het MDO en draag je patiënten voor. 

De AIOS leert de indicatiestelling van verschillende behandelingen binnen de urologische oncologie en neemt kennis van de diagnostiek en behandelopties van de verschillende urologische oncologische aandoeningen. Tevens hebben wij een nauwkeurige samenwerking met de radiotherapeuten van het CZE, medische oncologen en nucleair geneeskundigen. Hierbij bestaat er de mogelijkheid tot het verrichten van brachytherapie en om mee te kijken bij de radiotherapeutische behandeling van urologische tumoren (EBRT van prostaat of blaas (eventueel na lipiodol markering voor focale radiotherapie). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om met de medisch oncologen (o.a. poli, dagbehandeling waar chemo/immunotherapie wordt gegeven) en nucleair geneeskundige (o.a. beoordeling en kijken hoe een  botscan, PMSA-PET, FACBC-PET, renografieen worden verricht) mee te lopen.

De volgende chirurgische modules kunnen worden doorlopen:

  • Radicale prostatectomie; robot (in prostaatcentrum)

  • Radicale nefrectomie; laparoscopisch, open

  • Partiële nefrectomie; laparoscopisch, robot, open

  • Radicale cystoprostatectomie / Radicale cystectomie; open, robot

  • Pelviene lymfeklierdissectie; open, robot

    Wetenschappelijk onderzoek:

    Tijdens de differentiatiestage bestaat er ruime mogelijkheid voor deelname aan onderzoek binnen de urologische oncologie. Momenteel lopen de volgende projecten binnen het CZE

Hoe ga ik leren?

 

De vakgroep urologie in het CZE staat bekend als een harmonieuze groep met een hele goede onderlingen band, goede sfeer, laagdrempelig benaderbaar en opleidingsminded. Tijdens aanvang van de stage zal met de ondergenoemde urologen een introductiegesprek worden gehouden om zo de stage af te stemmen met de AIOS. Na 6 weken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden en vervolgens na 3 maanden en een op het einde een afsluitend gesprek. Gedurende de stage vormt wetenschap een expliciet onderdeel van de stage met als doel een presentatie/publicatie. Daarbij zal de AIOS minimaal 1 CAT dienen te presenteren. Het leerproces en ontwikkeling van de AIOS wordt verder middels KPB’s, OSATS en IOP geëvalueerd.

Tijdens deze stage is het mogelijk om met een radiotherapeut, oncoloog of nucleair geneeskundige mee te lopen om zo meer inzicht te krijgen van het totale palet van de urologische oncologie.

 

Overleg/leermomenten:

•             Ochtendoverdracht                                    weekdagen: ochtend en middag

•             MDO uro-oncologie                                   maandagmiddag

•             MDO - prostaatoncologie                          woensdag ochtend

•             Spreekuur Oncologiecentrum                    maandag middag

•             CAT/ opleiding door staflid                        donderdag middag

•             Richtlijnbespreking                                      4x per jaar

•             Regionale refereeravonden                         4x per jaar

•             OK dagen                                                    donderdag, vrijdag

•             Bereikbaarheidsdiensten                             AIOS verricht diensten met assistentenpoel

 

Sollicitatie en contact

Wout Scheepens, uroloog                                       

wout.scheepens@catharinaziekenhuis.nl

Evert Koldewijn, uroloog                                          

evert.koldewijn@catharinaziekenhuis.nl

Eric Vrijhof, uroloog                                                     

eric.vrijhof@catharinaziekenhuis.nl

Secretariaat Urologie                                                  

Telefoon: 040-2397040

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html