Spoedeisende Geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis

Aanvang: 
01-01-2016

Wat gaat de aios leren?

Als AIOS spoedeisende geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven werk je op een drukke SEH. Het Catharina Ziekenhuis behoort tot de 4 ziekenhuizen waar de opleiding tot SEH-arts als eerste is gestart en dat zie je terug in de opleiding en de positionering van de SEH-artsen. In het Catharina Ziekenhuis is de enige SEH van de stad gepositioneerd waardoor je gedurende de opleiding de mogelijkheid krijgt om alle categorieën patiënten op de SEH te zien, van laag tot hoog complexe zorg, zowel verwezen als onverwezen. De zorg die we leveren varieert van kort bij de eerste lijn tot academisch niveau.  De spoedeisende geneeskunde wordt dan ook in de volle breedte van het vak uitgeoefend, inclusief RSI,  procedurele sedatie en analgesie (volwassenen en kinderen) en spoedechografie.  De vakgroep heeft meerdere NVSHA gecertificeerde supervisor echografisten. De SEH-arts is daarnaast een belangrijk onderdeel van het reanimatie team en omdat wij ook één van de grootste hartcentra van Nederland zijn, is er veel exposure. Andere speerpunten van het ziekenhuis die zorgen voor een interessante mix van patiënten op de SEH zijn de oncologie, de bariatrie en de dialyse. Daarnaast zijn wij een verwijscentrum voor de neurologische trombectomiën. Er is kortom een breed scala aan diagnostiek en behandeling mogelijk. Buiten kantooruren vormt de SEH samen met de huisartsenpost de spoedpost en is dan één van de grootste van Nederland.

De SEH van het Catharina Ziekenhuis heeft niet alleen de voordelen van een groot perifeer ziekenhuis met een divers patiënten aanbod, maar met 11 hoogleraren en een bovengemiddeld grote wetenschappelijke output heeft het ziekenhuis ook een academisch niveau. Dit in combinatie met een gepromoveerd SEH-arts opleider en een SEH-arts promovendus geeft je dan ook uitstekend de mogelijkheid om je wetenschappelijk verder te ontwikkelen. Gedurende de opleiding zijn er tevens mogelijkheden om je te verdiepen op het gebied van management. Je zult dit samen met de SEH-arts, specialist manager doen. Door de ruime ervaring staat er een goede opleidingsstructuur, waarbinnen de AIOS alle mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Dit zien we terug in goede feedback, een uitstekend verlopen visitatie (erkenning tot 16-09-2021) en een constant bovengemiddelde score van onze AIOS bij de VGTs.

Tijdens je opleiding wordt je gesuperviseerd door SEH-artsen, die bijna allemaal ervaring hebben opgedaan op grote SEH’s in Australië of Engeland. De vakgroep is een mix van 9 SEH-artsen met verschillende kennis en expertise en we breiden uit.

Hoe ga ik leren?

Tijdens je opleiding heb je regelmatig gesprekken met je opleider. Samen bepaal je de leerdoelen en maak je een individueel opleidingsplan. Ook heb je gedurende de opleiding een SEH-arts als mentor. Deze sluit aan bij de opleidingsgesprekken. Om goed zicht te houden op de opgedane kennis en ervaring bij deelopleidingen buiten de SEH, en deze ook te onderhouden, is er ook een SEH-arts deelopleider van de SEH. Bij de voortgangsgesprekken wordt onder andere gebruik gemaakt van KPB’s, OSATs en 360gr feedback. Wekelijks is er een multidisciplinaire traumaoefening op de SEH en een SIMman training in het skillslab op de SEH waar je als AIOS actief in participeert.  Je neemt niet alleen deel aan de verplichte opleidingsmomenten, maar ook aan de lokale onderwijsmomenten van het ziekenhuis. Daarnaast heb je gratis toegang tot vele cursussen zoals Good Clinical Practise en statistiek, maar bijvoorbeeld ook elearning en ALS scholing. Binnen de opleiding wordt het lokaal onderwijs verzorgd samen met de SEH-artsen in het MMC Veldhoven.  Daarnaast zijn er 4 regionale onderwijsdagen samen met het MMC Veldhoven, Viecuri Venlo en Zuyderland Heerlen.

De stages in het Catharina ziekenhuis worden goed beoordeeld en we bieden binnen de OORzon regio dan ook 4 stages aan, te weten de SEH, cardiologie, intensive care (veel cardiologie) en anesthesiologie.

Wie zijn wij? 

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis. Door de geografische ligging heeft het landelijk een unieke positie. Na de Randstad heeft de regio Zuidoost Brabant de grootste bevolkingsdichtheid en de academische centra liggen relatief ver weg. Bovendien is het, het enige 24-uurs ziekenhuis in Eindhoven. Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een goed geoutilleerde spoedeisende hulp en een huisartsenpost.

Het Catharina Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed pakket aan medisch specialistische zorg. Naast vrijwel alle reguliere functies biedt het ziekenhuis als een van de 28 STZ ziekenhuizen topklinische zorg, zowel regionaal als bovenregionaal. Voor nagenoeg alle specialismen is er een compleet pakket aan bijzondere vormen van zorg aanwezig. Voor de gynaecologische oncologie is het Catharina Ziekenhuis landelijk het enige tertiaire verwijscentrum buiten de academische centra en is daarnaast een groot opleidingsziekenhuis.

Landelijk vormt het ziekenhuis met het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, het Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam de vereniging Santeon. Deze zeven Santeon ziekenhuizen werken samen aan de hoogste kwaliteit van zorg, veiligheid en gastvrijheid, met een focus op excellent werkgeverschap en doelmatige bedrijfsvoering. We werken volgens het principe van waardegedreven zorg.

De vakgroep spoedeisende geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis bestaat sinds 2006 en de opleiding tot SEH-arts wordt als een van de eerste in Nederland al sinds 2000 verzorgd. Er is dus ruime ervaring met opleiden aanwezig en ook de contacten in het ziekenhuis zijn zeer goed. De vakgroep bestaat uitsluitend uit SEH-artsen met allemaal verschillende aandachtsgebieden. Zo bestaat de vakgroep o.a. uit een gepromoveerde SEH-arts opleider met aandacht voor wetenschap en spoedechografie, tevens lid van het stafbestuur en bestuur Vereniging Medisch Specialisten in Dientsverband (VMSD), een SEH-arts promovendus met aandachtsgebied PSA en pijnstilling en spoedechografie, tevens een European Board Certified Emergency Physician, een SEH-arts specialist manager en SEH-artsen met als aandachtsgebieden o.a. critical care, onderwijs, LEAN en management. We zijn landelijk o.a vertegenwoordigd in de VGT commissie, de werkgroep herziening curriculum, de Taskforce SEH-artsen, het concillium, de opleidings visitatie commissie, de kwaliteits visitatie commissie, de echo-commissie, het SGO fonds en de PSA commissie.  Daarnaast hebben we o.a. ATLS, APLS, ALS, medicALS en START class instructeurs. Er is kortom genoeg expertise om een kwalitatief hoogstaande SEH-arts opleiding neer te zetten. Hierbij wordt de vakgroep goed ondersteund door de Centrale Opleiding Commissie en het leerhuis.

Over de opleiding

De opleiding heeft een duur van drie jaar waarbij alle verplichte stage onderdelen worden gevolgd. De vakgroep hecht veel waarde aan het individueel opleiden. Dat betekent dat het dagelijks generaal rapport niet alleen bestaat uit het bespreken van patiënten, maar ook uit het samenvatten van ieders leerpunt en de individuele leerdoelen van de dag. Ook de stages zullen dus per AIOS wisselen, waarbij de verplichte onderdelen uiteraard aan bod komen. Er is ruimte om je eigen talenten en interesses verder te ontwikkelen. Je leert je te bekwamen in PSA (volwassenen en kinderen), spoedechografie, RSI, plaatsen van thoraxdrains, locoregionale anesthesie technieken, reanimaties en traumaopvang.

Eén van de SEH-artsen is deelopleider van de SEH.  Als je na je deelstages voor een langere periode terugkomt op de SEH bespreek je samen wat je hebt geleerd tijdens je stages.  Waar zitten nog verbeterpunten en hoe onderhoud je de opgedane kennis en vaardigheden. Dit wordt allemaal vastgelegd in je portfolio en regelmatig geëvalueerd.

Op donderdagochtend wordt er voor de AIOS onderwijs verzorgd waarbij niet alleen de 18 thema’s van de opleiding voorbij komen, maar waar ook ruim aandacht wordt besteed aan de overige competenties zoals doelmatigheid, cognitief denken, kwetsbare ouderen etc.  Dit onderwijs wordt afwisselend samen met het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven verzorgd.  Eénmaal in de drie weken heb je alleen in het Catharina Ziekenhuis onderwijs. Op deze ochtend is er aandacht voor lokale zaken zoals de complicatiebespreking, de mortaliteit en morbiditeit bespreking en de opleidingsvergadering. Elke vrijdagochtend is er een multidisciplinaire traumaopvang oefening en elke dinsdagochtend is er een SIMman training in het skillslab van de SEH. Uiteraard neem je deel aan de verplichte regionale en landelijke onderwijsdagen en cursussen.

De SEH-artsen organiseren 4 maal per jaar een CME dag waarbij ook de AIOS aansluiten.  Op deze dag komen alle opleidingsgerelateerde zaken aan de orde zoals opleidersvergaderingen, OOG besprekingen, complicatiebesprekingen en M&M besprekingen.  Ook trainen we die dag op skills die niet vaak voorkomen, zoals bijvoobeeld een crico, een postmortum sectio etc.

De SEH-artsen hebben inmiddels ruime ervaring in management (o.a. specialist management) en bestuursfuncties (o.a. bestuur NVSHA, lid stafbestuur en bestuur VMSD) en brengen dit graag over aan de AIOS, zodat zij ook inzicht krijgen in de besturing en geldstromen van een ziekenhuis.  

Kwaliteit

De kwaliteit van de opleiding wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd.  De A(N)IOS vullen hiervoor jaarlijks een tevredenheidsonderzoek, en afwisselend een Drect (evaluatie opleidersgroep) of een MCTQ (evaluatie individueel lid opleidersgroep) vragenlijst in.  Tweejaarlijks nemen de SEH-artsen deel aan de IFMS besprekingen. Op die manier worden zowel de opleiding, de opleidingsgroep en alle SEH-artsen individueel beoordeeld. Alle sterke en verbeterpunten worden verzameld en door middel van een PDCA cyclus besproken en vastgelegd. Ook worden alle stages periodiek besproken en zo nodig in opzet aangepast. Al deze evaluaties zorgen er voor dat de opleiding continu wordt verbeterd.  Alle SEH-artsen zijn daarnaast verplicht om minimaal 3 uur per jaar te besteden aan nascholing op het gebied van docentprofessionalisering.

Over de regio

De opleiding spoedeisende geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis is onderdeel van de OORzon. Samen met het MMC in Veldhoven, het Viecuri in Venlo en het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen verzorgen wij de regionale opleiding tot SEH-arts.  Dit doen we door gezamenlijke regionale onderwijsdagen en refereermiddagen te houden. Daarnaast komen wij 4 maal per jaar samen om de opleiding te bespreken en kijken we wat we van elkaar kunnen leren. Hierbij zijn alle (plv) opleiders en van elk ziekenhuis 1 AIOS aanwezig. Vanaf 2016 zijn er gezamenlijke sollicitatierondes voor de AIOS.  Met het MMC werken we daarnaast ook nog intensief samen voor de verzorging van het lokale onderwijsochtend op donderdag. Vanaf 2019 hebben we het regionaal opleiden geïmplementeerd waardoor niet alle stages meer overal worden aangeboden.  De verplichte stages zijn als volgt verdeeld:

Catharina ziekenhuis:     Cardiologie, Intensive Care (cardiothoracaal), Anesthesiologie                                                                                                                                                                                                                                                          

Maxima MC:                   Anesthesiologie, Kindergeneeskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Viecurie:                         Cardiologie, Kindergeneeskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zuyderland:                    Intensive Care  (Neurochirurgie)

Daarnaast werkt de regio aan een samenwerkingsovereenkomst met zowel het Radboud UMC en het ETZ in Tilburg om eventueel ook een stage in een level 1 traumacentrum aan te kunnen bieden.

Show-and-tell

Als één van de vier founding fathers van de SEH-arts opleiding in Nederland zit innovatie en vooruitstrevendheid in het DNA van de vakgroep.  Dit zie je terug in dingen als het hebben van de eerste gepromoveerde SEH-arts opleider van Nederland, één van de eerste Nederlandse European Board Certified Emergency Physicians, één van de eerste bestuursleden van de NVSHA en deelname in veel lokale en landelijke gremia.  Bovendien is het meerendeel,  NVSHA gecertificeerd om AIOS te bekwamen in het verrichten van spoedechografie. Wij verrichten regelmatig PSA's (volwassenen en kinderen) en RSI's uit. Dit zorgt voor een kwalitatief goede SEH-arts opleiding waarin veel aandacht is voor ontwikkeling van talent, vaardigheden en evidence based medicine. Dit kom goed tot uiting in een veelal bovengemiddelde VGT score van onze AIOS.

Samenwerkende instellingen

Maxima Medisch Centrum
Viecuri Medisch Centrum Venlo
Zuyderland Medisch Centrum

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mevr. dr. W. Thijssen, SEH-arts en opleider, wendy.thijssen@catharinaziekenhuis.nl of Mevr. M. Arts, SEH-arts en plaatsvervangend opleider, martine.arts@catharinaziekenhuis.nl

 

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html